ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

148-158

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.5 (477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Проаналізовано співвідношення термінів «державна регуляторна політика» та «дерегуляція». Надано правовий аналіз змісту цих термінів. Запропоновано правове закріплення терміна «дерегуляція». Запропоновано деякі законодавчі зміни з метою приведення законодавства про державну регуляторну політику до вимог сучасності.

Keywords

Регуляторна політика, економічна політика, дерегуляція, адміністративна реформа, організаційно-господарські повноваження, Державна регуляторна служба України.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 148-158

Bibliography

1. Юлдашев О. Х. Проблеми вдосконалення регуляторної політики в Україні : монографія / О. Х. Юлдашев. – К. : Парламент. вид-во, 2005. – 360 с.
2. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
3. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності в Україні : довідник / Ю. А. Авксентьєв, Г. М. Білоус, К. О. Ващенко та ін. – К. : Логос, 2004. – 183 с.
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М. : Нов. изд-во, 2007. – 224 с.
5. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11.09.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79.
6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
7. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва : Указ Президента України від 12.05.2005 р. № 779 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 49. – Ст. 3049.
8. Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики : Указ Президента України від 01.06.2005 р. № 901 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 22. – Ст. 1193.
9. Про концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності : Указ Президента України від 03.09.2007 р. № 816 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 30. – Ст. 602.
10. Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності : Указ Президента України від 09.08.2008 р. № 698 // Офіц. вісн. Президента України. – 2008. – № 31. – Ст. 955.
11. Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади : постанова Каб. Міністрів України від 11.02.2004 р. № 150 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 6. – Ст. 323.
12. Про затвердження Положення про апеляційну регуляторну комісію : постанова Каб. Міністрів України від 03.03.2004 р. № 226 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 9. – Ст. 532.
13. Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта : постанова Каб. Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 10. – Ст. 612.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.11.2015