ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРАВА НЕРУХОМОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

46-55

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.111.62

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглядаються об’єктивні закономірності виникнення права нерухомої власності та її специфічні ознаки. Визнано, що нерухома власність є специфічним благом, стосовно якого формується сукупність суперечливих інтересів, які потрапляють у сферу різних правових відносин. Доведено, що відносини у сфері створення нерухомої власності повинні бути виокремлені в особливу галузь будівельного права, що дозволить комплексно та результативно регулювати взаємовідносини між різними суб’єктами.

Keywords

Право нерухомої власності, трансакційні послуги, будівельне право.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 46-55

Bibliography

1. Гетьман В. Ринок нерухомості як різновид інвестиційного ринку [Електронний ресурс] / В. Гетьман. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2010/7.pdf.
2. Башлай С. В. Становлення та перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Башлай. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/1059/1/Ctan_rozv_ipot_kredut.pdf.
3. Борисюк К. Ринок іпотечної нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / К. Борисюк. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/059.htm.
4. Максишко Н. К. Аналіз ринку нерухомості України з огляду теорій фінансового ринку [Електронний ресурс] / Н. К. Максишко, В. О. Шаповалова. – Режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2013/ 2_0/31_38.pdf.
5. Асаул А. М. Економіка нерухомості : монографія / А. М. Асаул, І. А. Брижаль, В. Я. Ч евганова. – К. : Лібра, 2004. – 304 с.
6. Проблеми законодавчого регулювання ринку нерухомості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=10252811.
7. Фесак С. Ринок нерухомості як об’єкт державного регулювання в Україні [Електронний ресурс] / С. Фесак. – Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/3/06.pdf.
8. Гриценко Г. М. Господарсько-правове регулювання організації і здійснення капітального будівництва в Україні : монографія / Г. М. Гриценко. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 210 с.
9. Трофуненко Н. В. Господарсько-правове забезпечення якості будівельних робіт : монографія / Н. В. Трофуненко. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 174 с.
10. Комар Є. Г. Будівельне право як нова навчальна дисципліна у непрофільних вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс] / Є. С. Комар. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/ bitstream/2010/7439/1/Komar.pdf.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.11.2015