ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.11.2015

Issues number

2016 - № 1 (24)

Page

159-170

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розглядаються особливості господарсько-правового регулювання малого підприємництва в Україні. Приділяється увага економічним та юридичним критеріям кваліфікації малого підприємництва. Зазначаються існуючі проблеми правового вирішення цих питань та пропонуються підходи до його удосконалення.

Keywords

Підприємницька діяльність; мале підприємництво; господарсько-правове забезпечення; критерії малого підприємництва; державна підтримка підприємництва.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 159-170

Bibliography

1. Майсюра О. М. Сутність та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 62–63.
2. Довгальова О. В. Управління малим бізнесом : підручник / О. В. Довгальова, О. В. Балабенко ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. – Макіївка ; Донецьк : Цифр. тип., 2011. – 298 с.
3. Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 200 с.
4. Говорушко Т. А. Ефективність розвитку малого підприємництва у харчовій промисловості в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харч. технологій. – К., 2008. – 38 с.
5. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с.
6. Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників : наказ державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05/conv.
7. Гиниятулин А. Р. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах [Електронний ресурс] / А. Р. Гиниятулин // Евраз. юрид. журн. – 2012. – № 10 (53). – Режим доступу: http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view= article&id=3538:-10-53- 2012&catid=304:-10‑53‑2012&Itemid=541.
8. Сафина М. Создание малых и средних предприятий в ЕС (на примере Германии) [Електронний ресурс] / М. Сафина, О. Рейберг // Регионал. центр инноваций и трансфера технологий. Некоммерческое партнерство. – Режим доступу: http://www.rcitt.ru/332.file.
9. Federal Small Business Programs and the Small Business Act of 1953 [Електронний ресурс] // Contract Management. – 2009. – P. 25–48. – Режим доступу: http://www.ncmahq.org/files/Articles/CM1009 %20-%2024-41.pdf.
10. Винниченко В. В. Визначення суб’єктів малого і середнього підприємництва за законодавством України [Електронний ресурс] / В. В. Винниченко, В. М. Завгородня. – Режим доступу: http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2012/8a4ab128e673ec7b47aba3608950ec79.pdf.
11. Васильків Т. Г. Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності в Україні / Т. Г. Васильків // Стратегіч. пріоритети. – 2009. – № 1(10). – С. 145–150.
12. Орлова В. О. Природні переваги малого бізнесу – основа його розвитку / В. О. Орлова // Бізнесінформ. – 2012. – № 11. – С. 75–79.
13. Корягіна Т. В. Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa /4.3/69.pdf.
14. Удел украинского малого бизнеса – торговля и сектор услуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive. kontrakty. ua /gc /2007/5/21detskijj-sad.html.
15. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Х., 2013.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.10.2015