МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

165-175

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:625.1

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню правового режиму майна суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку. Особливу увагу приділено майновому комплексу залізниць України.

Keywords

Транспорт, залізничний транспорт, майновий комплекс, право власності, право господарського відання, право оперативного управління.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 165-175

Bibliography

1. Олійник Г. Ю. Реструктуризація залізничного комплексу України: методологія і практика : монографія / Г. Ю. Олійник. – К. : Логос, 2011. – 388 с.
2. Щ ербина В. С. Поняття та зміст правового режиму майна суб’єктів господарювання / В. С. Щербина // Юрид. Україна. – 2007. – № 1.
3. Пересунько С. І. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні : дис. … канд. юрид. наук / С. І. Пересунько. – К., 1998. – 175 с.
4. Винар Л. В. Юридичні особи, засновані державою : монографія / Л. В. Винар. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 172 с.
5. Основи господарського права України : навч. посіб. / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. – Х. : Юрайт, 2012. – 328 с.
6. Собчак А. А. Содержание права оперативного управления имуществом / А. А. Собчак // Сов. государство и право. – 1978. – № 5.
7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
8. Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.
9. Про залізничний транспорт : Закон України від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/273/96-вр.
10. Про затвердження Порядку визначення майна залізничного транспорту, що передається публічному акціонерному товариству «Українська залізниця» на праві господарського відання [Електронний ресурс] : наказ М-ва інфраструктури України від 12.11.2012 р. № 667. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2015-12.
11. Яськів Б. А. Правовий режим майна акціонерного товариства / Б. А. Яськів // Юрид. наука. – 2011. – № 6. – 210 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.10.2015