РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ДРУГОМУ ЕТАПІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

122-135

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.13.(094)

ISSN print

2411-5584

Abstract

Присвячено розвитку господарського законодавства на другому етапі реформування ринкової економіки у незалежній Україні, систематизації та процесу створення галузевого законодавства у цей період. Проаналізовано вихідні юридичні положення щодо кожного галузевого господарсько-правового комплексу, сформованого у цей період. Шляхом системного аналізу встановлено невідворотність процесів
кодифікації господарського законодавства.

Keywords

Господарське законодавство України, історія розвитку господарського законодавства, кодифікація господарського законодавства України.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 122-135

Bibliography

1. Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного Євразійського об’єднання вугілля та металу [Електронний ресурс] : Закон України від 24 листоп. 1995 р. № 462/95-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 462/95-вр.
2. Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Канади про торговельні та комерційні відносини [Електронний ресурс] : Закон України від 20 черв. 1995 р. № 462/95-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ /232/95-вр.
3. Про ратифікацію Угоди між Україною та Швейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво [Електронний ресурс] : Закон України від 1 листоп. 1996 р. № 465/96-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/465/96-вр.
4. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] : Закон України від 17 лип. 1997 р. № 468/97-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/468/97-вр.
5. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Туркменістану про вільну торгівлю [Електронний ресурс] : Закон України від 4 листоп. 1995 р. № 426/95-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 426/95-вр.
6. Про ратифікацію Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав [Електронний ресурс] : Закон України від 14 берез. 1995 р. № 100/95-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 100/95-вр.
7. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про вільну торгівлю [Електронний ресурс] : Закон України від 9 груд. 1997 р. № 705/97-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 705/97-вр.
8. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січ. 1998 р. № 41/98-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 41/98-вр.
9. Мариненко Н. Ю. Досвід реформ в Україні у світі неоконсервативної економічної політики // Гал. економ. вісн. – 2012. – № 2 (35). – С. 10–22. – (Економіка та управління національним господарством).
10. Про промислово-фінансові групи [Електронний ресурс] : Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3712-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 41/98-вр.
11. Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 2002. – С. 123–124.
12. Конституція України [Електронний ресурс] // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР.
13. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-ХІІ-вр.
14. Про Антимонопольний комітет України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3712-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12.
15. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 22 квіт. 1993 р. № 3125-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
16. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 26 січ. 1993 р. № 2939-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.
17. Про міжнародний комерційний арбітраж [Електронний ресурс] : Закон України від 24 лют. 1994 р. № 4002-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4002-12.
18. Про боротьбу із корупцією [Електронний ресурс] : Закон України від 5 жовт. 1995 р. № 365/95-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 356/95-вр.
19. Про енергозбереження [Електронний ресурс] : Закон України від 1 лип. 1994 р. № 74/94-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр.
20. Про електроенергетику [Електронний ресурс] : Закон України від 16 жовт. 1997 р. № 575/97-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 575/97-вр.
21. Про транспорт [Електронний ресурс] : Закон України від 10 листоп. 1994 р. № 232/97-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр.
22. Про телебачення і радіомовлення [Електронний ресурс] : Закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/3759-12.
23. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» [Електронний ресурс] : Закон України від 2 лют. 1994 р. № 3915-ХІІ // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 3915-12.
24. Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від 19 берез. 1996 р. № 93/96-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/ 96-вр.
25. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 7 берез. 1996 р. № 85/96-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 85/96-вр.
26. Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України «Про підприємництво» [Електронний ресурс] : Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3712-ХІІ // Верхов. Рада України: офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3712-12.
27. Про сільськогосподарську кооперацію [Електронний ресурс] : Закон України від 17 лип. 1997 р. № 469/97-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/ 97-вр.
28. Про Державну програму приватизації [Електронний ресурс] : Закон України від 3 черв. 1997 р. № 294/97-ВР // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 294/97-вр.
29. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло. – Х. : Юрайт, 2012. – С. 14.
30. Остапенко Ю. І. Оптимізація господарсько-правових засобів державного регулювання телекомунікаційних послуг в Україні / Ю. І. Остапенко // Засоби та механізми господарсько-правового регулювання : монографія. – Х. : Юрайт, 2013. – Т. 3. – С. 318–339.
31. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії [Електронний ресурс] // Верхов. Рада України : офіц. сайт. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/55/94.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.10.2015