ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 53

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

42-54

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

331.101:346.543

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст, головні характеристики інвестиційних партнерств із відтворення людського капіталу. Охарактеризовано їх переваги як моделі інвестування у людський розвиток, що забезпечує синергійну співпрацю інвесторів, та головні організаційні форми. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання сумісної інвестиційної діяльності у сфері відтворення людського капіталу.

Keywords

Інвестиційне партнерство, людський капітал, відтворення людського капіталу, державно-приватне партнерство, синергетика інвестицій у людину.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 42-54

Bibliography

1. Узунов Ф. В. Інвестиційне партнерство держави та приватного сектору у інфраструктурних галузях України / Ф. В. Узунов // Інвестиції: практика, досвід. – 2013. – № 19. – С. 104–107.
2. Кропельницька С. О. Інституціоналізація реалізації інвестиційних проектів з використанням механізмів державно-приватного партнерства / С. О. Кропельницька, Р. І. Щур // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2012. – № 4. – С. 309–314.
3. Сенищ П. М. Розвиток інвестиційного партнерства та капіталотворчої діяльності банків / П. М. Сенищ // Фін. простір. – 2014. – № 3. – С. 204–208.
4. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 верес. 1991 р. № 1560-XII : ред. від 06.11.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
5. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
6. Шибаева Н. А. Методы оценки эффективности социальных инвестиций / Н. А. Шибаева // Проблемы управления. – 2008. – № 3. – С. 64–68.
7. Яневич Н. Я. Соціальні інновації: сутність і класифікація [Електронний ресурс] / Н. Я. Яневич. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11337/1/26.pdf.
8. Про концессії : Закон України від 16.07.1999 р. № 997-XIV : ред. від 10.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997-14.
9. Кихлер Э. Психологические теории организации // Психология труда и организационная психология : [Т. 5] / Эрих Кихлер, Катя Майер-Пести, Ева Хофманн ; пер. с нем. П. А. Шепилова. – Харьков : Гуманитарный центр, 2004. – 312 с.
10. Тертична Л. Г. Пріоритети ефективного формування людського капіталу в Україні [Електронний ресурс] / Л. Г. Тертична. – Режим доступу: http://www.donntu.edu.ua.
11. Р ада схвалила спрощення державно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theinsider.ua/business/54dcd617071fd/.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.10.2015