ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЯТИВНИХ ФУНКЦІЙ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

147-156

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено проблеми делегування державних повноважень саморегулівним організаціям залежно від правового статусу СРО. Якщо учасниками СРО є суб’єкти господарювання або самозайняті особи, що отримують дозвіл на професію, то обсяг повноважень є більш широким. Або, якщо учасниками подібної організації є професіонали, то обсяг повноважень значно вужчий.

Keywords

Саморегулівна організація, делегування державних повноважень, забезпечення регулятивних функцій СРО.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 147-156

Bibliography

1. Грачев Д. О. Саморегулируемые организации: проблемы определения правового статуса / Д. О. Грачев // Журнал рос. права. – 2004. – № 1. – С. 121–126.
2. Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник / Ю. А. Тихомиров. – М. : БЕК, 1995. – 339 с.
3. Алиев А. А. Конституционное право на объединение в системе прав и свобод человека и гражданина : учеб. пособие / А. А. Алиев. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 2000. – 207 c.
4. Плескачевский В. С. Концепция саморегулирования (общие положения) 2003 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.r-o-g.ru/iles/Principy_SRO.ppt.ppt.
5. Пашков В. М. Публічно-правові засоби саморегулювання медичної та фармацевтичної діяльності / В. М. Пашков // Медичне право. – 2015. – № 2(16). – С. 52–62.
6. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

02.10.2015