ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

176-187

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.12

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено проблеми забезпечення свободи інвестиційної діяльності. Аналізуються такі інститути інвестиційної діяльності, як «інвестиційний договір» та «інвестиційна безпека». Приділено увагу проблемам бюджетного інвестування національної економіки, проаналізовано інші форми забезпечення свободи інвестиційної діяльності.

Keywords

Інвестиційна діяльність, свобода інвестиційної діяльності, інвестиційна безпека.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 176-187

Bibliography

1. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04. / В. І. Кухар. – Х., 2010. – 198 с.
2. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
3. Пашков В. М. Засади формування державою господарсько-правової політики у сфері охорони здоров’я / В. М. Пашков // Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Економічна теорія та право. – 2011. – № 2(5). – С. 180–189.
4. Кудрявцева В. В. Кодифікація інвестиційного законодавства України : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.04. / В. В. Кудрявцева. – Х., 2010. – 228 с.
5. Государственное регулирование рыночной экономики : учеб. для студ. и слушателей экон. спец. / под общ. ред. В. И. Кушлина, Н. А. Волгина. – М. : Экономика, 2000. – 735 с.
6. Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Правова єдність, 2009. – 616 с.
7. Нарышкин С. Е. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого экономического развития / С. Е. Нарышкин // Вопросы экономики. – 2010. – № 5. – С. 16–25.
8. Задихайло Д. В. Теоретичні аспекти конституційно-правового забезпечення діяльності держави в економічній сфері / Д. В. Задихайло // Екон. теорія та право. – 2014. – № 1 (16). – С. 170–179.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.09.2015