ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор