ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАСОБИ, СКЛАД ТА СИСТЕМА

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

188-198

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.656

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено специфіку державного регулювання ринкових відносин у контексті державної підтримки господарської діяльності. Розглянуто можливі дефекти ринку та елементи правового механізму державного регулювання.

Keywords

Дефекти ринку, правовий механізм, елементи державного регулювання.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 188-198

Bibliography

1. Годунов В. Н. Хозяйственные отношения: понятия, принципы и методы правового регулирования [Електронний ресурс] / В. Н. Годунов. – Режим доступу: http://lawinstitute.bsu.by/upload/image/Biblio/ godunov/5.pdf.
2. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
3. Мартемьянов В. С. Хозяйственное право : курс лекцій / В. С. Мартемьянов. – М. : БЕК, 1994. – Т. 1. – 298 с.
4. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров. – М., 1998. – 489 с.
5. Политическая экономия : учеб. для вузов / В. А. Медведев, Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев. – М. : Политиздат, 1990. – 735 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

18.09.2015