ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ І ПРАВА ЛЮДИНИ: ПРОЯВИ ДИСОНАНСУ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

28-41

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:347.77/78

ISSN print

2411-5584

Abstract

Сформульовано проблему порушення за умов глобалізації принципу дотримання основоположних прав людини як базового у побудові системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності (ОЗПІВ). Досліджено прояви дисонансу прав ІВ з правами людини (на життя, здоров’я, доступ до інформації, до культурної спадщини, свободу слова та ін.). Обґрунтовано висновок про актуальність реформування сучасної системи ОЗПІВ з позицій пріоритету прав людини. Окреслено напрями розв’язання
конфліктних ситуацій.

Keywords

Інтелектуальна власність, права людини, транснаціональні корпорації, примусове ліцензування.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 28-41

Bibliography

1. Лессиг Л. Свободная культура [Електронний ресурс] : пер. с англ. – М. : Прагматика Культури, 2007. – 706 с. – Режим доступу: http://artpragmatika.ru/Lessig.
2. Афанасьєва (Горська) К. Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору / К. Афанасьєва (Горська) // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 5. – С. 5–13.
3. Ворожевич А. С. Исключительное право и фундаментальные права человека: возможно ли избежать конфликта? [Електронний ресурс] / А. С. Ворожевич // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – Режим доступу: www.ipcmagazine.ru.
4. Кашинцева О. Національна патентна реформа у сфері охорони здоров’я на засадах верховенства прав людини / О. Кашинцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 6–11.
5. Андрощук Г. Громадське здоров’я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 1. – С. 73–84.
6. Boldrin Michele. Against Intellectual Monopoly [Електронний ресурс] / Michele Boldrin, David K. Levine. – Режим доступу: http://www.micheleboldrin.com/recearch/aim.html.
7. Валлє Віра. Парадокси права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Віра Валлє. – К. : Освіта України, 2010. – 448 с. – Режим доступу: http://www.academia.edu.
8. Всеобщая декларация прав человека [Електронний ресурс]. –Режим доступу: www.zakon0.rada.gov.ua.
9. Офіційний сайт НДІ ІВ НАПрНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ndiiv.org.ua/ua/ kontseptsija.html.
10. Будылин С. Винни-Пух вступает в ВТО. Проблема авторских прав на «старые» иностранные произведения [Електронний ресурс] / С. Будылин // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – Режим доступу: www.ipcmagazine.ru.
11. Воронцова К. Права суб’єктів інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров’я / К. Воронцова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 6. – С. 21–28.
12. Алексеева Д. А. Интеллектуальная собственность и общественное развитие: проблемы эффективности и справедливости [Електронний ресурс] / Д. А. Алексеева // Вопросы философии. – 2015. – № 3. – С. 63–72. – Режим доступу: http://www.vphil.ru.
13. Інформаційно-аналітична довідка до слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kho.rada.gov.ua.
14. Сенчихин В. Провайдерам не поздоровится / В. Сенчихин // Еженедельник «2000». – 2015. – № 37–38. – С. В, В5.
15. Наследники Стругацких выступают против свободного доступа к книгам фантастов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pro-books.ru/news/3/14887.
16. Медиа-пиратство в развивающихся экономиках ; под ред. Джо Карнагеса. Научный отчет // Інтелектуальна власність. – 2014. – № 10, ч. 2. – С. 41–48.
17. Харченко В. Протидія інтелектуальному піратству в Україні: забезпечення охорони прав інтелектуальної власності чи спосіб впливу на державну політику та механізм недобросовісної конкуренції? / В. Харченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – С. 66–74.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.09.2015