РОЗБУДОВА ПРАВОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА БАЗІ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ФІКЦІЯ?

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

67-76

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.2;330.564.2

ISSN print

2411-5584

Abstract

Доведено, що розбудова правової економіки на базі української системи формування доходів населення невигідна значній частині підприємців, політиків, держслужбовців і переважно є фікцією. Аби вона стала реальністю, необхідні відокремлення бізнесу від влади та розвиток конкурентного ладу. Для цього запропоновано сім напрямів удосконалення системи формування доходів в Україні.

Keywords

Конституційна економіка, правова економіка, регулювання доходів населення, саморегулювання доходів населення, відокремлення бізнесу від влади, розвиток конкурентного ладу.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Л. С. Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії І. В. Шкодіна, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Україна.

Article in PDF

3 67-76

Bibliography

1. Buchanan J. M. The Domain of Constitutional Economics / J. M. B uchanan // Constitutional Political Economy. – 1990. – Vol. 1, No. 1. – Р. 1–18.
2. Андреева Г. Н. И нститут собственности в конституциях зарубежных стран и Конституции Российской Федерации : монография / Г. Н. Андреева. – М. : Норма, 2009. – 368 с.
3. Баренбойм П. Д. Философия права и Конституционная экономика / П. Д. Баренбойм // Очерки конституционной экономики. – М. : Юстицинформ, 2009. – С. 232–275.
4. Данилов С. Ю . Конституционная экономика в зарубежных странах : учеб. пособие / С. Ю . Данилов. – М. : Изд дом ГУ ВШЭ, 2008. – 145 с.
5. Добродумов П. О . Конституційна економіка як об’єкт дослідження / П. О . Добродумов // Прав. вісн. Укр. акад. банк. справи. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 18–23.
6. Скупінський О . В. Конституційна економіка: поняття та перспективи для України [Електронний ресурс] / О. В. Скупінський // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11covpdu.pdf.
7. Конституционная экономика / Г. А. Гаджиев, П. Д. Б аренбойм, В. И . Лафитский и др. ; отв. ред. Г. А. Гаджиев. – М. : Юстицинформ, 2010. – 256 с.
8. Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз : монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 c.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.07.2015