A MECHANISM OF PUBLIC REGULATION OF THE ECONOMIC ACTIVITY: PROBLEM FORMULATION

Author

, PhD. Student, Kharkiv, Pushinska, 77

In heading

Law;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

240-252

Type of articles

Scientific article

Code UDK

346.656

ISSN print

2411-5584

Abstract

Problem setting. As the Economic Code of Ukraine has entered into force, public regulation of the economic activity, as a particular form and a mechanism of implementation of state’s functions in the economic field, is comprehensively legislatively consolidated. Simultaneously, the Economic Code of Ukraine has fixed only a system of public regulation means in the context of implementation of the very economic policy. All the
other aspects, namely economic competences of a set of entities exercising organizational and economic powers, their system and processual forms and mechanisms of implementation, relationships with the State programs for economic development and implementation of special economic regimes or public support measures, remain in the position of fragmental legal regulation in numerous sources of the economic and administrative legislation.
Recent research and publications analysis. An issue of public regulation of an economic activity has been researched by domestic scientists such as O. M. Vinnyk, O. P. Vikhrov, V. V. Dobrovolska, D. V. Zadykhailo, H. L. Znamenskyi, V. K. Mamutov, V. M. Pashkov, O. P. Podtserkovnyi, V. A. Ustymenko, O. V. Shapovalova, V. S. Shcherbyna, etc. Nevertheless, the issue has been considered mainly in the context of systematization
and retrospection.
Paper objective. The paper objective is to research mechanisms of regulative influence of a state on the economic activity and to indicate the current position of its legislative framework.
Paper main body. The necessity of public regulation of an economy, including a business area, is caused by absence of such a self-regulation mechanism, which would enable the economy to successfully function and to make apparent the social vitality. This leads to a need for public regulation, which will support all the business area. Scientific cognition and more comprehensive mastering this mechanism enable society members to act in directions dictated by objective economic conditions, to improve own economic activity
according to ripen needs, and to accelerate development of productive forces.
Conclusions of the research. A list of measures for public regulation of the economic activity of citizens needs to be reconsidered and improved, taking into account current economic conditions.

Keywords

Public regulation, public regulation means, public regulation functions, regulative influence of a state on an economic activity.

Reviewer

Milash V . S., doctor of legal Sciences, associate Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine.

External reviewer

Kolisnyk V. P., doctor of legal Sciences, Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine.

Article in PDF

3 240-252

Bibliography

1. Garagonich O . TeoretichnI pitannya derzhavnogo regulyuvannya gospodarskoyi diyalnosti/ O. Garagonich. – Retrieved from: http://bnc.in.ua/pravove-zabezpechennyagospodarskoi-diyalnosti/teoretichni-pitannya-derzhavnogo-reguliuvannya-gospodarskoi-diyalnosti/
2. Mamutov V . K. Sblizhenie sovremennyih sistem pravovogo regulirovaniya hozyaystvennoy deyatelnosti // Gosudarstvo i pravo. – 1996. – № 8. – S. 41–51.
3. Laptev V . V . Problemi udoskonalyuvannya pidpriemnitskogo zakonodavstva // Pravove regulyuvannya pidpriemnitskoyi diyalnosti. – M., 1995. – S. 4–17.
4. Predprinimatelskoe (hozyaystvennoe) pravo : V 2 t. – T. 1 : Uchebnik / Pod red. O. M. O leynik. – M. : Yurist’, 2000. – 727 s.
5. SanIahmetova N. O . Pidpriemnitske pravo : Sub’ekti pidpriemnitstva. Kredituvannya. Orenda. Lizing. Zovnishnoekonomichna diyalnist. Investitsiyi. Antimonopolne zakonodavstvo.Zahist vid nedobrosovisnoyi konkurentsiyi. Reklama: Navch. posibnik. – K. : A. S. K., 2001. – 704 s.
6. Predprinimatelskoe pravo : Uchebnik / Pod red. E. P. Gubina, P. G. Lahno. – M. : Yurist’, 2001. – 416 s.
7. Derzhavne regulyuvannya ekonomiki : Navch. posibnik / S. M. Chistov, A. E. Nikiforov, T. F. Kutsenko ta in. – K. : KNEU, 2000. – 316 s.
8. Predprinimatelskoe pravo : Ucheb. posobie / Pod red. N. M. Korshunova, N. D. Eriashvili.– M. : YuNITI-DANA, 2001. – 415 s.
9. Kurbatov A. Ya. Sochetanie chastnyih i publichnyih interesov pri pravovom regulirovanii predprinimatelskoy deyatelnosti. – M. : AO «Tsentr YurInfoR», 2001. – 212 s.
10. Soloveva O . A. V oprosyi ekonomicheskoy teorii. Makroekonomika / O. A. Soloveva // Problemyi sovremennots ekonomiki. – 2011. – № 4(40). Retrieved from: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3788.
11. Mihaylushkin P. V . Metodyi i sredstva gosudarstvennogo regulirovaniya ekonomiki Rossii: opyit zarubezhnyih stran / P. V . Mihaylushkin, A. A. B arannikov // Molodoy uchenyiy. – 2012. – № 9. – S. 135–140.
12. Pashkov V . Ekonomichna polItika derzhavi na farmatsevtichnomu rinku: pravovi zasobi ta mehanizmi realizatsiyi / V. M. Pashkov // Pidpriemnitstvo, gospodarstvo i pravo. – 2013. – № 7(211). – S. 51–55.
13. Dobrovolska V . Z asobi derzhavnogo regulyuvannya pidpriemnitskoyi diyalnosti // Pidpriemnitstvo, gospodarstvo i pravo. – 2006. – № 2. – S. 89–94.
14. Smolin G. V . Derzhavne regulyuvannya gospodarskoyi diyalnosti: kurs lektsiy. – Lviv : Lvivskiy derzhavniy universitet vnutrishnih sprav, 2012. – 528 s.
15. Z adihaylo D. V . Derzhavna ekonomIchna polItika ta zavdannya pravovogo regulyuvannya / D. V . Z adihaylo // Ekonomichna teoriya ta pravo. – 2014. – № 1(16). – S. 138–147.

Code DOI

This post is also available in: Russian, Ukrainian

03.07.2015