ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ (ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ КРАЇН)

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

158-171

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено досвід залучення іноземних інвестицій у країнах Центральної, Східної Європи та України. Встановлено, що в Україну надзвичайно повільно надходять прямі іноземні інвестиції, їх сучасний обсяг аж ніяк не відповідає ні потребам вітчизняної економіки, ні потенціалу іноземних інвесторів. Саме тому вихідним положенням інвестиційної політики держави має бути нормативно-правове закріплення положення, що її об’єктом є інвестиційний ринок як складова національної економіки, тобто цілісна відкрита система інвестиційних відносин, що пов’язує між собою її суб’єктів та учасників, продукує функціонування інвестиційних відносин у форматі, що складається з їх спрямованості, пріоритетів, обсягів та типів інвестування тощо.

Keywords

Іноземне інвестування, сприяння іноземним інвестиціям, агенції з іноземного інвестування.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор Д. В. Задихайло, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор Є. О . Алісов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 158-171

Bibliography

1. Федоренко С. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій і розвиток економіки України / С. В. Федоренко // Про приватизацію : держ. інформ. бюл. – 2008. – № 2. – С. 18–20.
2. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник / Т. В. Майорова. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 472 с.
3. Бондар В. Сучасний стан і розвиток інвестиційного процесу в Україні / В. Бондар // Вісн. Нац. банку України. – 1997. – № 12. – С. 8.
4. Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності / Н. Саніахметова // Право України. – 2001. – № 9. – С. 27–33.
5. Порошенко П. Правове регулювання управління корпоративними правами в Україні (адміністративно-правові засади) / П. Порошенко // Право України. – 2000. – № 11. – С. 102–104.
6. Кухар В. І. Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / В. І. Кухар. – Х., 2008. – 21 с.
7. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 05.07.2012 р. № 5080-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

29.06.2015