ДІЯЛЬНІСТЬ ОМБУДСМЕНА З ПРАВ ПАЦІЄНТІВ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ

Автор

, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

11.09.2015

Issues number

2015 - № 3 (22)

Page

124-136

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:615

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено стан державного нагляду у сфері надання медичних послуг. Аналізуючи вимоги Основного Закону України в аспекті забезпечення захисту прав пацієнтів, встановлена відсутність механізмів реалізації викладених положень щодо доступності медичних послуг. Встановлено, що необхідно звернути увагу не просто на забезпечення державного контролю щодо захисту прав пацієнтів, а на реалізацію
їх прав на охорону здоров’я. Проаналізований досвід інших країн щодо забезпечення прав пацієнтів.

Keywords

Омбудсмен з прав пацієнтів, державний нагляд у сфері надання медичних послуг, реалізація прав пацієнтів.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор Д. В. Задихайло, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

доктор юридичних наук, професор І. В. Яковюк, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Article in PDF

3 124-136

Bibliography

1. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 698 с.
2. Пашков В. М. Правовий господарський порядок і урядова фармацевтична політика, її наслідки та уроки / В. М. Пашков // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2009. – № 2 (57). – С. 84–95.
3. Ильин С. С. О сновы экономики / С. С. Ильин, Н. Л. Маренков. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 627 с. – Серия «Высшее образование».
4. Ледяева Н. П. Основные подходы к совершенствованию управления и организации контроля качества медицинской помощи в многопрофильном ЛПУ / Н. П. Ледяева, Г. М. Гайдаров, Н. Г Сафонова, Н. Ю . Алексеева // Вестн. Росздравнадзора. – 2013. – № 1. – С. 43–54.
5. Права людини в галузі охорони здоров’я – 2011. – Х. : Права людини, 2012. – 208 с.
6. Гаращук В. М. Контроль та нагляд в державному управлінні / В. М. Гаращук. – Х. : Фоліо, 2002. – 176 с.
7. Марцеляк О. В. Формування інституту омбудсмена в Україні: політико-правові проблеми / О. В. Марцеляк // Проблеми законності. – 1998. – Вип. 36. – С. 73–78.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.06.2015