РОЗВИТОК ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

133-141

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.9:620.9(477)

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті проаналізовано техніко-економічні, історичні аспекти функціонування, основні проблеми та перспективи розвитку одного з найбільших секторів ринку альтернативної енергетики — вітряної енергетики. Розглянуто особливості його правового регулювання. Встановлено, що для розвитку вітроенергетики в Україні необхідне формування національної енергетичної політики, створення законодавчої й нормативно-технічної бази відновлюваної енергетики, створення системи її стимулювання.

Keywords

Альтернативна (відновлювальна) енергетика, відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), ринок вітроенергетики.

Рецензент

доктор юридичних наук, доцент В. С. Мілаш, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 133-141

Bibliography

1. Олійник Я. Б. Основи екології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шишенко, О. Г. Гавриленко. – К. : Знання, 2012. – 558 с.
2. Окопний Л. Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області [Електронний ресурс] / Л. Окопний, А. Колесніков // Соц.-екон. проблеми і держава. – 2012. – Вип. 1 (6). – С. 74–81. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/ 12olspto.pdf.
3. Офіційний сайт Світової асоціації вітрової енергетики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wwindea.org.
4. Гузенко Н. Пошли по ветру / Н. Гузенко // Инвестгазета. – № 14. – С. 28–30.
5. Про затвердження Правил приєднання вітроелектростанцій до електричних мереж [Електронний ресурс] : наказ М-ва палива та енергетики України від 28 жовт. 2009 р. № 570. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
6. Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів) [Електронний ресурс] : Постанова Нац. комісії, що здійснює держ. регулювання у сфері електроенергетики від 27.06.2013 р. № 744. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.
7. Україна та енергетичне співтовариство: час настав? // Українська енергетика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-energy.org/post/47319.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.04.2015