МІЖГАЛУЗЕВА КОНВЕРГЕНЦІЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

164-173

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:352.07-047.22

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті висвітлюється питання змісту організаційно-господарських відносин за участю органів місцевого самоврядування, що наділені відповідною господарською компетенцією.
Розвиток сучасного господарського законодавства та процеси децентралізації державної влади спонукають до створення ефективного, чіткого та дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування. Тому пропонується чітко визначити коло повноважень органів місцевого самоврядування в організаційно-господарських правовідносинах з метою їх подальшої систематизації.

Keywords

Повноваження органів місцевого самоврядування; організаційно-господарські повноваження; систематизація повноважень органів місцевого самоврядування.

Рецензент

доктор юридичних наук, професор Д. В. Задихайло, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 164-173

Bibliography

1. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 р. № 436-4 // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18, 19–20, 21–22. – Ст. 144.
2. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.
3. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : монографія / О. П. Віхров. – К. : Вид. Дім «Слово», 2008. – 512 с.
4. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : дис. … канд. юрид. наук / І. М. Кравець. – К., 2008. – 178 с.
5. Ваксман Р. В. Рекламна діяльність: проблеми господарсько-правового забезпечення : монографія / Р. В. Ваксман. – Х. : Юрайт, 2014. – 208 с.
6. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 29 груд. 2003 р. № 2067. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.
7. Устименко В. А. Городская собственность и городское хозяйство / В. А. Устименко ; НАН Украины ; Ин-т экон.-прав. исслед. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 352 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.03.2015