ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КВАЗІРЕНТА ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПЕРЕГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

61-73

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:347.77/78

ISSN print

2411-5584

Abstract

Досліджено механізми формування, розподілу, використання в умовах глобалізації інтелектуальної квазіренти (ІКР), що зумовлюють перетворення останньої з чинника стимулювання інноваційного розвитку на чинник монополізації світових ринків та гальмування процесів створення і дифузії знань. Уточнено зміст ІКР, визначено критерії ефективності. Акцентовано увагу на сучасних трансформаціях
механізмів формування і розподілу ІКР ТНК, що уможливлюють отримання надприбутків всупереч, а не завдяки інтелектуальній складовій.

Keywords

Інтелектуальна квазірента, транснаціональні корпорації, механізми формування і розподілу, баланс інтересів.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Т. М. Камінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 61-73

Bibliography

1. Афанасьєва (Горська) К. Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору / К. Афанасьєва (Горська) // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2014. – № 5. – С. 5–13.
2. Алексеева Д. А. И нтеллектуальная собственность и общественное развитие: проблемы эффективности и справедливости [Електронний ресурс] / Д. А. Алексеева // Вопросы философии. – 2015. – № 3. – С. 63–72. – Режим доступу: http://www.vphil.ru.
3. Скобарев А. А. Двойственность и противоречия интеллектуальной собственности в развитой рыночной экономике [Електронний ресурс] / А. А. Скобарев, В. И . Лячин// Молодой ученый. – 2012. – № 2. – С. 139–144. – Режим доступу: http://www.moluch.ru/archive/37/4168/.
4. Карпенко О. А. Инновационная рента в системе рентных отношений [Електронний ресурс] / О. А. Карпенко, Л. В. Левченко // Вестн. Ом. ун-та. Серия «Экономика». – 2010. – № 4. – С. 25–30. – Режим доступу: http://www.cyberleninka.ru.
5. Касьянова А. К. Роль интеллектуальной ренты в современной экономике [Електронний ресурс] / А. К. Касьянова. – Режим доступу: http://innclub.info/wp-content/uploads/2012/02/касьянова.doc.
6. Латков А. Типология квазирентных доходов в современной экономике [Електронний ресурс] / А. Латков // Вестн. Саратов. ГСЭУ. – 2007. – № 15(1). – Режим доступу: http://www.seun.ru/content/nauka/5/4/ doc/17_2007.pdf.
7. Акерман Е. Н. Методический подход к оценке интеллектуальной ренты на региональном уровне [Електронний ресурс] / Е. Н. Акерман, Ю. С. Бурец // Вестн. Том. ГУ. – 2013. – № 374. – С. 122–126. – Режим доступу: http://www.cyberleninka.ru.
8. Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв / Ю. Гандзюк // Інтелектуал. власність. – 2015. – № 1. – С. 11–17.
9. Микеле Болдрин. Интеллектуальная монополия несовместима с экономическим прогрессом / Микеле Болдрин // Інтелектуал. власність. – 2012. – № 8. – С. 54–58.
10. Андрощук Г. Громадське здоров’я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2014. – № 1. – С. 72–84.
11. Валлє Віра. Парадокси права інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Віра Валлє. – К. : Освіта України, 2010. – 448 с. – Режим доступу: http://www.academia.edu.
12. Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності і інноваційних відносин в Угоді про асоціацію України та ЄС (Ч. 1) / А. Олефір // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2014. – № 5. – С. 79–93.
13. Носик А. Патент на сутры Патанджали [Електронний ресурс] /А. Носик // Сноб. – 2010. – 10 июня – Режим доступу: http://www.snob.ru.
14. Воронцова К. Права суб’єктів інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров’я / К. Воронцова // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2014. – № 6. – С. 21–29.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.03.2015