ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

23.10.2015

Issues number

2015 - № 4 (23)

Page

11-27

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:339.9

ISSN print

2411-5584

Abstract

Проаналізовано причини недостатньої конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках. Досліджено особливості структури зовнішньоторговельних операцій України і Європейського Союзу, їх динаміку. Визначено переваги торгівлі на ринку ЄС порівняно з Митним союзом. Обґрунтовано напрями оптимізації структури експорту та імпорту.

Keywords

Структура експорту, конкурентні переваги, інтелектуальний капітал, інформаційні технології, технопарки.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 11-27

Bibliography

1. Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень-жовтень 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1014_u.htm.
2. Статистичний щорічник України. – К. : Техніка, 2002. – 644 с.
3. Портер М. Конкурентные преимущества стран [Електронний ресурс] / М. Портер. – Режим доступу: http : //www.seinstitute.ru/Files/Veh6-35_Porter.pdf.
4. Туглук В. Вибір визначив рівень життя / В. Туглук // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 200.
5. Економіка України за січень-жовтень 2012 року // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 231.
6. Економіка України за січень-жовтень 2013 року // Уряд. кур’єр. – 2014. – № 225.
7. Торговельно-економічне співробітництво Україна – ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-trade.
8. Зовнішня торгівля України все більше орієнтується на ринки Євросоюзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://palm.newsru.ua/arch/finance/18dec2014/torgovlya.html http://palm.newsru.ua/arch/finance/18dec2014/torgovlya.html.
9. Охріменко О. Експорт України до ЄС збільшився на 22 % – наша країна кардинально переорієнтується [Електронний ресурс] / О. Охріменко. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2014/07/07/ 329437.
10. Внешняя торговля украинских регионов – Россия не сдается [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2014/12/17/7028821/.
11. Про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013–2017 роки : Закон України від 5 вересня 2013 р. № 439-VІІ // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 39.
12. У 2015 році в ІТ-експорті України працюватиме 106 тис. фахівців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/~/318774.
13. Поширення Інтернету здатне підвищити ВВП // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 13.
14. Лише 20 % українських ІТ-фахівців працюють на внутрішній ринок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?lishe_20_ukrayinskih_itfahivtsiv_pratsyuyut_na_vnutrishniy_ rinok&objectId=1270440.
15. Пценко Г. Україна йде на рекорд / Г. Пценко // Уряд. кур’єр. – 2014. – № 136.
16. Козаченко Л. Ціною та якістю ми випереджаємо США та Європу / Л. Козаченко // Уряд. кур’єр. – 2013. – № 175.
17. Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки : Постанова Каб. Міністрів України від 27 лют. 2013 р. № 187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennjaderzhavnoyi-programi-aktivizaciyi-rozvitk-doc137152.htmlсекторів.
18. Третья промышленная революция – рецепт против кризиса. Беседа с Джереми Рифкиным, американским политологом, автором нашумевшей книги «Европейская мечта» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.novpol.ru/index.php?id=1630.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.03.2015