СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ФІРМИ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

22.05.2015

Issues number

2015 - № 2 (21)

Page

45-60

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.142

ISSN print

2411-5584

Abstract

У статті розкрито сутність інтелектуального капіталу фірми як синергетичного фактора виробництва. Доведено необхідність поділу, за критерієм можливостей застосування в інших фірмах, інтелектуального капіталу фірми на інтерспецифічний, специфічний та універсальний. Висвітлені місце інтелектуального капіталу фірми в системі факторів виробництва та його відмінності від інших чинників виробництва.

Keywords

Інтелектуальний капітал фірми, фактори виробництва, нематеріальні активи фірми, інновації, фірмово специфічний людський капітал.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Т. М. Камінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 45-60

Bibliography

1. Эдвинссон Л. И нтеллектуальный капитал: определение истинной стоимости компании / Л. Эдвинссон, М. Мэлоун // Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. И ноземцева. – М. : Academia, 1999. – С. 429–447.
2. Уляницький З. В. Проблеми управління інтелектуальним капіталом та способи їх вирішення / З. В. Уляницький // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка» : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [зб. наук. пр.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – № 769. – С. 108–117.
3. Матющенко С. С. И нтеллектуальный капитал в современных экономических условиях: значение, структура, учет и оценка / С. С. Матющенко // Бизнес Информ. – 2014. – № 11. – C. 318–322.
4. Поплавський М. В. Механізм управління інтелектуальним капіталом компаній [Електронний ресурс] / М. В. Поплавський // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. – 2014. – Вип. 14. – С. 160–170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_eko_2014_14_18.pdf.
5. Бутенко А. П. Диалектика общественного развития / А. П. Бутенко, А. А. Шкреба. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 320 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.03.2015