СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: МАРКЕТИНГОВА ФІЛОСОФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.12.2014

Issues number

2015 - № 1 (20)

Page

9-21

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.11:378.4

ISSN print

2411-5584

Abstract

Розкрито зміст концепції маркетингу в системі вищої освіти. Виявлено особливості освітнього, промислового і постачальницького маркетингу університетів. Досліджено основні види внутрішнього та міжнародного освітнього маркетингу ВНЗ. Зроблено висновок про необхідність створення спеціальних маркетингових підрозділів у структурі управління університетами.

Keywords

університет, освітні послуги, освітні продукти, освітній маркетинг, промисловий маркетинг, постачальницький маркетинг, управління маркетингом.

Рецензент

доктор економічних наук, професор О. С. Марченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Зовнішній рецензент

Article in PDF

Шевченко Л.С.

Bibliography

1. Хагуров Т. А. Высшее образование: между служением и услугой / Т. А. Хагуров // Высшее образование в России. – 2011. – № 4. – С. 47-57.
2. Шемятихина Л. Ю. Маркетинг в образовании : учеб.-метод. комплекс / Л. Ю. Шемятихина. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «УкрГПУ», 2007. – 80 с.
3. Мешков А. А. Создание «совместной» ценности услуги в области бизнес-образования на основе маркетинга партнерских отношений [Електронний ресурс] / А. А. Мешков, С. В. Жильцова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 5. – Режим доступу : http://www.mavriz.ru/articles/2004/5/3522.html
4. Донина И. А. Образовательный маркетинг – современный этап маркетинга взаимоотношений [Електронний ресурс] / И. А. Донина // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4–1. – С. 158-161. – Режим доступу :
URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10000329.
5. Фокс К. Маркетинг высшей школы: опыт США / К. Фокс // Человеческий капитал и профессиональное образование. – 2012. – № 1. – С. 37-41.
6. Дмитрієв В. Особливості концепції маркетингу освітніх послуг [Електронний ресурс] / В. Дмитрієв. – Режим доступу : http://www.archive.nbuv.gov.ua/e-journal/ttmuo/2012_8/2.pdf
7. Дмитрів А. Я. Характеристика особливостей освітньої послуги з погляду маркетингу [Електронний ресурс] / А. Я. Дмитрів. – Режим доступу : http://www.ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11323/1/7.pdf
8. Дмитрієв В. Ю. Особливості ринку освітніх послуг у системі вищої освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Дмитрієв. – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/18/statti/dmitriev.htm
9. Земляк С. В. Маркетинг услуг высшего профессионального образования: компетентностная модель продукта [Електронний ресурс] / С. В. Земляк, Ю. Ю. Савченко. – Режим доступу : http://www.science-education.ru/104
10. Шевченко Д. А. Образовательные услуги: особенности производства и предоставления [Електронний ресурс] / Д. А. Шевченко. – Режим доступу : http://www.shevm.blogpost.com/2011/04/blog-post_3439.html
11. Ксенофонтова О. Л. Специфика образовательных услуг: маркетинговый аспект [Електронний ресурс] / О. Л. Ксенофонтова. – Режим доступу : http://www.main.isuct.ru/files/publ/snt/2006/02/HTM/45.htm
12. Гуткевич А. Е. Маркетинговый комплекс как стратегия инновационного развития высших образовательных учреждений [Електронний ресурс] / А. Е. Гуткевич. – Режим доступу : http://www.fdo.tusur.ru/?43691
13. Применение концепции маркетинга на рынке образовательных услуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=455458
14. Лукашенко М. А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления : монография / М. А. Лукашенко. – М. : Маркет ДС, 2003. – 356 с.
15. Борисова С. Г. Оценка эффективности маркетинговых решений в сфере образования : монография / С. Г. Борисова. – Новосибирск : Изд. НГПУ, 2008. – 156 с.
16. Ринок праці 2014: як боротися з молодіжним безробіттям [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmcp.kiev.ua/index.php/novini/item/1278-rinok-pratsi-2014-yak-borotisya-z-molodizhnim-bezrobittyam
17. Сербиновский Б. Ю. Маркетинговая концепция и рыночная политика университета по развитию самозанятости выпускников. Часть 1 / Б. Ю. Сербиновский // Науч. журн. КубГАУ. – 2012. – № 84(10). – С. 1-18.
18. Международный маркетинг образовательных программ вузов : учеб. пособие / Д. Г. Арсеньев, А. М. Алексанков, Е. А. Джаим и др. ; под ред. А. М. Алексанкова. – СПб : Изд-во Политехнического ун-та, 2008. – 105 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

27.11.2014