ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

26.12.2014

Issues number

2015 - № 1 (20)

Page

51-64

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:339.9

ISSN print

2411-5584

Abstract

Стаття містить аналіз стану конкурентоспроможності України. Доведено, що основним фактором, який забезпечує конкурентну перевагу країни на міжнародних ринках, є наявність та високий рівень ефективності функціонування внутрішніх товарних ринків. Проаналізовано стан конкурентного середовища в економіці держави. Виявлено роль монополій в обмеженні розвитку конкуренції. Запропоновано заходи боротьби з порушеннями антимонопольного законодавства та забезпечення
розвитку економічної конкуренції.

Keywords

Конкурентоспроможність, монополія, олігополія, концентрація капіталу, середній клас, обслуговуючі кооперативи, парк високих технологій.

Рецензент

доктор економічних наук, професор Л. С. Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна.

Зовнішній рецензент

Article in PDF

№ 1 51-64

Bibliography

1. Портер М. Конкурентные преимущества стран [Електронний ресурс] / М. Портер. – Режим доступу: http : //www.seinstitute.ru/Files/Veh6-35_Porter.pdf.
2. Україна впала на 11 позицій в рейтингу конкурентоспроможності країн світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2013/09/4/392757/.
3. Україна піднялася на 8 позицій у рейтингу глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/finance/958544-ukrajina-pidnyalasya-na-8-pozitsiy-u-reytingu-globalnoji-konkurentospromojnosti.html.
4. Білоцерківець В. В. Національна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. ; за ред. В. М. Тарасевича. – К . : Центр учб. л-ри, 2009. – 280.
5. Концепція Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/690-2012-%D1%80.
6. Малолеткова О. Лише половина товарів, робіт і послуг реалізується в Україні за умов чесної конкуренції / О. Малолеткова // Уряд. кур’єр. – 2014. – № 9.
7. Мельничук В. Піраміда руїни [Електронний ресурс] / В. Мельничук. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/29334.
8. Захарченко А. 5 мифов об экономике Украины [Електронний ресурс] / А. Захарченко. – Режим доступу: http://ibigdan.livejournal.com/15990638.html. http://ibigdan.livejournal.com/15990638.html.
9. Вернигора М. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи [Електронний ресурс] / М. Вернигора. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/108592.html.
10. Борисенко З. Країна неляканих монополістів / З. Борисенко // Уряд. кур’єр. – 2014. – № 9.
11. Удалов Т. Г. Конкурентное право [Електронний ресурс] / Т. Г. Удалов. – Режим доступу: http://uristinfo.net/hozjajstvennoe-pravo/238-konkurentne-pravo-udalov-tg.html.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

07.11.2014