ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

115-125

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346:352.07-047.22

ISSN print

2218-8010

Abstract

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного розвитку законодавства про місцеве самоврядування в контексті точної, детальної і юридичної коректної систематизації саме організаційно-господарських повноважень таких органів у сфері господарювання. Ставиться наукова проблема оптимізації використання понять, правових засобів та правових форм двох галузей національного законодавства —
муніципального та господарського. Пропонується повноваження органів місцевого самоврядування в сфері господарювання сформулювати в господарсько-правовому форматі, адже згідно з Господарським кодексом України органи місцевого самоврядування є суб’єктами організаційно-господарських повноважень.

Keywords

Органи місцевого самоврядування, господарська компетенція, організаційно-господарські відносини.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 115-125

Bibliography

1. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : від 16.01.2003 року № 436-4. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua.
2. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : дис. … / І. М. Кравець. – К. – С. 178.
3. Джабраілов Р. А. Господарська правосуб’єктність міста: теорія і практика : монографія / Р. А. Джабраілов ; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Нойлідж, 2010. – 455 с.
4. Конституція України [Електронний ресурс] : від 28.06.1996 року № 254к/96 ВР. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua.
5. Щербина В. С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання / В. С. Щербина // Вісн. госп. судочинства. – 2008. – № 1. – С. 111–117.
6. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21.05.1997 року № 280/97 ВР. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

22.09.2014