ПУБЛІЧНІ ІНТЕРЕСИ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ МЕТАЛОБРУХТОМ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

180-190

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:669(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті досліджено сутність публічних інтересів у сфері ліцензування господарської діяльності щодо заготівлі, переробки та експорту металобрухту. Визначена стратегічна важливість сфери обігу металобрухту як підгалузі металургійної промисловості. Висвітлені проблемні питання та недоліки господарсько-правового забезпечення ліцензування досліджуваної діяльності.

Keywords

Ліцензування операцій з металобрухтом, регулювання обігу металобрухту, операції з металобрухтом.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 180-190

Bibliography

1. Барахтян Н. В. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання / Н. В. Б арахтян // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 76–79.
2. Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2004. – 160 с.
3. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Д. В. Задихайло. – Х., 2013. – 38 с.
4. Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності як різновид організаційно-господарських правовідносин / А. І. Шпомер // Часоп. Акад. адвокатури України. – 2011. – № 10. – С. 1–6.
5. Віхров Н. О. Організаційно-господарські зобов’язання з ліцензування господарської діяльності / Н. О. Віхров // Проблеми цив. та підприємн. права в Україні. – 2011. – № 1. – С. 158–161.
6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 01.06.2000 № 1775–III. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.
7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів [Електронний ресурс] : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 № 183. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1321-11.
8. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 22.03.2012 № 4618–VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 4618-17.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

17.09.2014