ДОСЛІДЖЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТА ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ І ПОКАЗНИКАМИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пр. Леніна, 9а
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пр. Леніна, 9а
, студентка, Харків, пр. Леніна, 9а

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

81-91

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.101.541

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено характер взаємозв’язку макроекономічних та монетарних показників через розрахунок показників конкурентоспроможності на макрорівні та якості ВВП. Проаналізовано щільність взаємозв’язку між основними макропоказниками та показниками монетарної політики. За допомогою проведеного кореляційно-регресійного аналізу побудовано схему причинно-наслідкових зв’язків між показниками.

Keywords

Монетарна політика, інструменти монетарної політики, конкурентоспроможність національної економіки, макроекономічна конкурентоспроможність країни, показник якості ВВП.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 81-91

Bibliography

1. Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісн. Нац. банку України. – 2011. – № 5. – С. 20–30.
2. Гончарук Т. І. Макроконкурентоспроможність економіки: система показників та їх використання / Т. І. Гончарук // Вісн. Укр. акад. банків. справи. – 2009. – № 1 (20). – С. 17–19.
3. Дані офіційного сайту Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Дані офіційного сайту Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.
5. Всемирный экономический форум. Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/6219.
6. Ставицький А. В. Часові ряди [Електронний ресурс] : електронний підручник / А. В. Ставицький. – Режим доступу: http://www.andriystav.cc.ua.
7. Руденко З. М. Механізм грошово-кредитної політики у факторному аналізі макропоказників України / З. М. Руденко, В. В. Бабенко // Вісн. Ун-ту банків. справи Нац. банку України. – 2010. – № 1 (7). – С. 249–253.
8. Грошово-кредитні засоби регулювання економіки : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук Л. В. Кривенко ; [Л. В. Кривенко, О. М. Дутченко, М. І. Синюченко та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 210 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

10.09.2014