ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, пр. Леніна, 9а
, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пр. Леніна, 9а
, студентка, Харків, пр. Леніна, 9а

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

24.10.2014

Issues number

2014 - № 4 (19)

Page

92-102

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330/1: 502/504 (477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано екологічну ситуацію та визначено місце України в основних міжнародних екологічних рейтингах й індексах. Висвітлено світовий досвід розвитку системи еколого-економічних рахунків та екологічно скоригованих макроекономічних показників. Обґрунтовано необхідність урахування екологічної складової сталого розвитку в розрахунку національних макроекономічних показників України.

Keywords

Сталий розвиток, екологічна складова, енергоємність, макроекономічні індикатори, система еколого-економічних рахунків.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 92-102

Bibliography

1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році. – К. : М-во екології та природ. ресурсів України, LAT & K, 2013. – 416 с.
2. Статистический ежегодник мировой енергетики 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yearbook.enerdata.ru/.
3. Шлапак М. Ю. Природний капітал в системі національних рахунків України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Микола Юрійович Шлапак. – К., 2013. – 19 с.
4. Живая планета 2012 – краткое содержание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: LPR_2012_Russian_sum.pdf.
5. Шлапак Н. «Зеленый» валовой внутренний продукт Украины [Електронний ресурс] / О. Веклич, Н. Ш лапак. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/zelenyy_valovoy_vnutrenniy_produkt_ukrainy.html.
6. Тарасова Н. П. Индексы и индикаторы устойчивого развития / Н. П. Тарасова // Устойчивое развитие: природа – общество – человек : материалы междунар. конф. – М., 2006. – Т. 1. – С. 127–144.
7. Індикатори стану екологічної безпеки держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/993/.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

08.09.2014