МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.06.2014

Issues number

2014 - № 3 (18)

Page

184-194

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2:336.717(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено з’ясуванню статусу Національного банку України, його діяльності та правовій характеристиці. Досліджено важливі аспекти господарсько-правового регулювання Національного банку України та його місце щодо системи органів державної влади. Доведено необхідність закріплення незалежного статусу НБУ на конституційному рівні.

Keywords

Банк, НБУ, господарсько-правове регулювання, правова політика, органи державної влади, державне регулювання банківської діяльності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 184-194

Bibliography

1. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14.
2. Солтис Н. Б. Порівняльно-правовий аналіз законодавства України, Росії, Білорусії щодо правового регулювання банківської діяльності / Н. Б. Солтис // Приватне право і підприємництво. – 2004. – Вип. 4. – С. 156–164.
3. Конституція України [Електронний ресурс] : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80.
4. Косаняк В. Я. Функції Національного банку України як особливого центрального органу державного управління у грошово-кредитній сфері / В. Я. Косаняк // Життя і право. – 2004. – № 8. – С. 42–52.
5. Сирота А. І. Координація взаємовідносин уряду і Національного банку України: окремі напрями вдосконалення законодавства / А. І. Сирота // Фін. право. – 2010. – № 4. – С. 31–34.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

21.05.2014