МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

27.06.2014

Issues number

2014 - № 3 (18)

Page

172-183

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.5:351.777.61

ISSN print

2218-8010

Abstract

У статті досліджуються питання формування механізмів державного регулювання у сфері поводження з відходами. Розглядається господарсько-правове забезпечення утилізації відходів, застосування нормативів як інструменту, що дозволяє регулювати обмеження утворення відходів. Розглядаються засоби мотивації суб’єктів поводження з відходами щодо дотримання відповідного законодавства.

Keywords

Державне регулювання у сфері поводження з відходами, механізми державного регулювання, нормативи відходів, збори за розміщення відходів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 172-183

Bibliography

1. Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства / О. Підопригора // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2002. – № 4(31). – С. 77–86.
2. Задихайло В. М. Основи господарського права України : навч. посіб. / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. – Харків : Юрайт, 2012. – 328 с.
3. Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. / О. М. Вінник. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 766 с.
4. Мамутов В. К. Экономика и право : сб. науч. тр. / В. К. Мамутов. – К. : Юринком Интер, 2003. – 544 с.
5. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты / В. В. Лаптев. – М. : Юристъ, 1997. – 140 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

21.05.2014