ПОЛІПШЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Сумська, 40

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

138-145

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

368:366.54

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано сучасний стан, тенденції та проблеми системи захисту прав споживачів на вітчизняному ринку страхових послуг. Розкрито основні напрями поліпшення системи захисту прав споживачів у сфері страхування.

Keywords

Захист прав споживачів страхових послуг, криза довіри споживачів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 138-145

Bibliography

1. Концепції розвитку небанківського фінансового сектору на 2013–2014 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/prezentacii.html/.
2. Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012–2017 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-%D1%80/.
3. Базилевич В. Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В. Д. Базилевич, В. Л. Осецький // Фінанси України. — 2013. — № 5. — С. 19–30.
4. Внукова Н. М. Формування системи довіри та захисту прав споживачів фінансових послуг : монографія / Н. М. Внукова. — Х. : АдвА, 2010. — 188 с.
5. Гаманкова О . О . Ринок страхових послуг України : монографія / О. О . Гаманкова. — К. : КНЕУ, 2009. — 283 с.
6. Залєтов О. М. Підсумки та стратегії розвитку корпоративного страхування в 2013 році / О. М. Залєтов // Страхова справа. — 2013. — № 4(52). — С. 34.
7. Науменкова С. В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики / С. В. Науменкова // Фінанси України. — 2013. — № 10. — С. 20–33.
8. Нечипорук Л. В. Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації : монографія / Л. В. Нечипорук. — Х. : Право, 2010. — 280 с.
9. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку : монографія / В. М. Фурман. — К. : КНЕУ, 2005. — 296 с.
10. Страховой рынок Украины в 2013 году вырос на 33,3 % до 28,7 млрд грн ($3,58 млрд) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://forinsurer.com/news/14/03/26/30700/.
11. Положення про Сервісний центр обслуговування учасників ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/servisniy-centr.html/.
12. Представники Нацкомфінпослуг взяли участь у Круглому столі «Нові перспективи захисту прав споживачів в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nfp.gov.ua/news/494.html/.
13. 75,7 % звернень громадян до Нацкомфінпослуг припадає на страховий ринок // Страхова справа. — 2013. — № 4(52). — С. 21.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

20.03.2014