ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИМІРИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, пров. Плетньовський, 5

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

118-126

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Обґрунтовано необхідність удосконалення наукових підходів до визначення змісту та тенденцій інноваційного розвитку в умовах економічної глобалізації. Визначено головні напрями змін у світовому інноваційному середовищі. Доведено, що центром сучасного інноваційного розвитку є людина як
його рушійна сила та головна мета.

Keywords

Інновація, інноваційна економіка, інноваційний розвиток, економічна глобалізація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 118-126

Bibliography

1. Инновационная экономика : монография / под ред. Ю. М. О сипова, И. В. Шевченко, Л. Н. Дробышевской, Е. С. Зотовой. — М. : Краснодар, 2008. — 537 с.
2. Глобальное и национальное в экономике: по итогам Международной научной конференции — Малого университетского форума, 25–27 февраля 2004 г., Москва; МГУ им. М. В. Л омоносова [и др.]. — М. : Центр общественных наук при МГУ им. М. В. Л омоносова, 2004. — 219 с.
3. Экономика знаний и инноваций: перспективы России / А. В. Б узгалин, М. Ю. Павлов, Н. Л. Фролова и др. ; под ред. А. В. Б узгалина. — М. : Экономический ф-т МГУ, ТЕИС, 2007. — 364 с.
4. Хайек Ф. Право, законодательство и свобода / Ф. Хайек. — М. : ИРИ СЭН, 2006. — 648 с.
5. Знания на службе развития. Отчет о мировом развитии 1998–1999. Включая выборочные показатели мирового развития. — М. : Весь мир : Всемирный банк, 1999. — 298 с.
6. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты / Питер Ф. Друкер ; пер. с англ. М. Котельникова. — М. : Технолог. шк. бизнеса, 1992. — С. 282.
7. Інноваційно-технологічний розвиток економіки : монографія / за ред. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. — К. : Фенікс, 2007. — 563 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

18.03.2014