ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Автор

, кандидат економічних наук, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

76-86

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.341.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Викладено аналіз інноваційної діяльності як такої, що вдосконалює організацію виробництва, надання послуг, соціальної сфери. Використано статистичні матеріали 2011–2012 рр. по підприємствах Харківської області. Запропоновано напрями забезпечення створення та впровадження інновацій.

Keywords

Інновація, інноваційна діяльність, фінансування інновацій, науково-технічні роботи.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 76-86

Bibliography

1. Бутко М. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки на регіональному рівні / М. Бутко // Економіка України. — 2002. — № 11. — С. 11–17.
2. Ковтун О. І. Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади / О. І . Ковтун // Економіка України. — 2013. — № 4. — С. 44–56.
3. Патон Б. Є. Наука — інноваціям / Б. Є. Патон // Наука та інновації. — 2008. — № 5. — С. 19–20.
4. Тетеринець Т. А. Структурні зміни основного капіталу як фактор комплексної модернізації економіки Бєларусі / Т. А. Тетеринець // Економіка України. — 2013. — № 11. — С. 61–76.
5. Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л. І . Федулова // Економіка України. — 2013. — № 4. — С. 15–23; № 5. — С. 30–37.
6. Червінська Л. П. Інноваційна трудова діяльність: сутність та особливості / Л. П. Червінська, М. І . Кальніцький // Економіка, фінанси, право. — 2010. — № 9. — С. 11–15.
7. Шовкун І. А. Високотехнологічні послуги у зовнішній торгівлі: світовий досвід та українські реалії / І. А. Шовкун // Економіка України. — 2013. — № 9. — С. 47–72.
8. V Міжнародний салон винаходів і нових технологій // Наука та інновації. — 2008. — № 4. — С. 74–77.
9. Інноваційна діяльність у Харківській області за 2012 рік : Комплексний статистичний бюлетень ; відп. за вип. З. О . Ярошенко. — Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2013. — 19 с.
10. Наукова діяльність у Харківській області за 2012 рік : Комплексний статистичний бюлетень ; відп. за вип. З. О . Ярошенко. — Х. : Головне управління статистики у Харківській області, 2013. — 35 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.03.2014