ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ЗАВДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

197-206

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.1 (477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

На основі вітчизняного законодавства і наукових праць правників встановлено поняття «економічна безпека держави». Визначені ознаки й елементи економічної безпеки України. Запропоновано законодавче закріплення основних функцій держави у сфері економічної безпеки.

Keywords

Економічна безпека, функції держави, господарсько-правове забезпечення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 197-206

Bibliography

1. World economic forum. The Global Competitiveness Index 2013-2014: Country Profile Highlights [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2013-14/GCR_ CountryHighlights_2013-2014.pdf.
2. Білоусов Є. М. Економічна безпека й інноваційний розвиток України (сучасні проблеми правового забезпечення) / Є. М. Б ілоусов // Правові проблеми переходу до інноваційної моделі економічного розвитку в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. — Полтава : Фірма «Техсервіс», 2011. — С. 19–25.
3. Задихайло Д. В. Визначальні політико-правові чинники економічної стратегії держави / Д. В. Задихайло // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : монографія. — Х. : Юрайт, 2013. — Т. 1. — С. 10–53.
4. Задихайло Д. В. Процеси концентрації капіталу в економіці України (господарсько-правові позиції) / Д. В. Задихайло // Засоби та механізми господарсько-правового регулювання : монографія. — Х. : Юрайт, 2013. — Т. 3. — С. 8–45.
5. Задихайло Д. Д. Функції уряду України в економічній сфері: модернізація конституційно-правового забезпечення / Д. Д. Задихайло. — Х. : Юрайт, 2013. — 121 с.
6. Экономическая и национальная безопасность : учебник / под ред. Е. А. Олейникова. — М. : Экзамен, 2004. — 768 с.
7. Пашков В. М. Економічна політика держави на фармацевтичному ринку: проблеми господарсько-правового забезпечення / В. М. Пашков // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : монографія. — Х. : Юрайт, 2013. — Т. 1. — С. 54–140.
8. Пашков В. М. Господарсько-правова політика у сфері охорони здоров’я: проблеми вітальної безпеки : монографія / В. М. Пашков. — К. : Моріон, 2007. — 152 с.
9. Сизов Ю. И. Экономическая безопасность региона: регионализация, устойчивость бизнеса, стратегия / Ю. И . Сизов. — М. : Наука, 2004. — 154 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.03.2014