ЗАГОТІВЛЯ ТА ПЕРЕРОБКА МЕТАЛОБРУХТУ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

245-256

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:669(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено особливості господарсько-правового забезпечення заготівлі та переробки металобрухту. Виявлено недоліки чинного законодавства та запропоновано шляхи усунення існуючих проблем. Пропозиції ґрунтуються на аналізі зарубіжного досвіду регулювання досліджуваних господарсько-
правових відносин з урахуванням специфічних властивостей вітчизняного сектору обороту металобрухту.

Keywords

Заготівля металобрухту, переробка металобрухту, регулювання обороту металобрухту.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 245-256

Bibliography

1. Сисоєва В. Забезпечення порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні: організаційно-правові засади / В. Сисоєва // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2012. — № 4. — С. 184–190.
2. Демидик В. Мини-заводы — одна из возможных стратегий модернизации металлургии Украины / В. Демидик // Процессы литья. — 2006. — № 4. — С. 103–108.
3. Трухина Т. Металлолом: не все так просто / Т. Трухина, Харченко // Баланс. — 2001. — № 4. — С. 20–27.
4. Мосейчук В. Про деякі проблеми заготівлі та використання брухту / В. Мосейчук // Економіка України. — 2003. — № 10. — С. 33–36.
5. Демидик В. О некоторых проблемах образования и переработки металлолома в Украине / В. Демидик, В. Мосейчук // Процессы литья. — 2001. — № 3. — С. 75–80.
6. Про металобрухт : Закон України від 05.05.1999 р. № 619-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.
7. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів : наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 31.10.2011 р. № 183 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1321-11.
8. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : від 16.01.2003 р. № 435-IV. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

05.03.2014