УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ НКРЕ ЯК СУБ’ЄКТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

163-172

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:339:621.31

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто окремі положення Закону України «Про електроенергетику» в контексті реалізації НКРЕ своїх повноважень у сфері електроенергетичної господарської діяльності. Визначено основні недоліки Закону України «Про електроенергетику» щодо ліцензування та вказані можливі шляхи вирішення спірних питань.

Keywords

Електроенергетика, генеруюча компанія, ліцензування електроенергетичної господарської діяльності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 163-172

Bibliography

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.
2. Про електроенергетику : Закон України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР // Офіц. вісн. України. — 1997. — № 46. — С. 1.
3. Про затвердження порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці : Постанова Каб. Міністрів України від 15.02.1999 р. № 189 // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 7. — С. 125.
4. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / О. П. Віхров. — Донецьк, 2009. — 36 с.
5. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Д. В. Задихайло ; Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». — Х. : б. в, 2013. — 38 с.
6. Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / І. М. Кравець. — К., 2008. — 18 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.03.2014