ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

21.03.2014

Issues number

2014 - № 2 (17)

Page

206-215

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:669:001.895

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено питанням господарсько-правового регулювання інноваційного розвитку в галузі металургійного виробництва України. Проаналізовано найголовніші нормативно-правові акти, за допомогою яких здійснюється управління інноваційними процесами як у металургійній промисловості, так і на більш масштабному рівні. Розглянуто найбільш новітні технології, які використовуються в металургійній промисловості України. Акцентовано увагу на недосконалості законодавства в цій сфері, вказано на його недоліки та звернуто увагу на відсутність державних програм щодо інноваційного
розвитку саме в металургійній промисловості, що за сучасних умов є дуже великою прогалиною в праві.

Keywords

Інноваційний розвиток, новітні технології, державні програми.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

2 206-215

Bibliography

1. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферту технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V // Відом. Верхов. Ради України. — 2006. — № 45.
2. Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій : Закон України від 09.04.2004 р. № 1676-IV // Відом. Верхов. Ради України. — 2004. — № 32.
3. http://iee.org.ua/files/alushta/89-4ijov-innov_factor.pdf.
4. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/104.htm.
5. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : монографія / Ю. Є. Атаманова. — К. : ФІ НН, 2008. — С. 71–132.
6. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV // Відом. Верхов. Ради України. — 2002. — № 36.
7. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16 січня 2003 р. № 433-IV // Відом. Верхов. Ради України. — 2003. — № 13.
8. Орлюк О. П. Проблеми формування та реалізації науково-технологічної та інноваційної політики / О. П. Орлюк // Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення : всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 жовт. 2006 р. : тези доп. [упоряд. О. В. Петришин, М. О. Кизим]. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007.
9. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України : Постанова Верховної Ради України від 13.07.2011 [Електронний ресурс].— Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14.
10. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : монографія ; за наук. ред. Д. В. Задихайла. — Х. : Юрайт, 2013. — С. 9.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

28.02.2014