ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ В УКРАЇНІ

Автор

, доктор економічних наук, професор, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

22-34

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:330;341,1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано техніко-технологічні фактори впровадження краудфандингу: широкий доступ населення до Інтернету, наявність та ефективність краудфандингових платформ різних типів, розвиненість соціальних мереж. Розкрито сутність, типи краудфандингових платформ, їх головні функції: інформаційну, комунікаційну, маркетингову, інтелектуального краудсорсингу. Обґрунтовано доцільність визначення краудфандингових платформ як віртуальних фінансових посередників, елементів інфраструктури сучасного фінансового ринку. Доведено, що впровадження технології соціального фінансування в Україні обмежують недостатній рівень проникнення мережі Інтернет і відсутність національних краудфандингових платформ.

Keywords

Краудфандинг, краудфандингова платформа, коефіцієнт проникнення Інтернету, краудсорсинг, краудінвестинг, соціальні мережі.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

№ 1 22-34

Bibliography

1. Рынок краудфандинга в 2011 году вырос в три раза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/142061/.
2. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса : пер. с англ. / Джефф Хау. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.
3. Марченко О. С. Краудфандинг: соціально-економічний зміст та види / О. С. Марченко // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Екон. теорія та право. – 2013. – № 4 (15). – С. 26–35.
4. Кількість користувачів Інтернету в світі перевищила 2,2 млрд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2012/04/26/277357.
5. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928/2000. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928/2000.
6. Україна у світі. Огляд міжнародних індексів 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/docs/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web.pdf.
7. В Україні стрімко зростає кількість інтернет-користувачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/news/569863-v-ukrajini-strimkozrostae-kilkist-internet-koristuvachiv.html.
8. Рейтинг провайдеров Украины за 6 месяцев 2012 года: абонентская база, доля рынка, доходы, конкурс iРad [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delema.info/top10-provaiderov-6mesyacev-2012/.
9. Internet World Stats [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.internetworldstats.com/ stats4.htm.
10. Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : наказ Держ. ком. інформ. політики, телебачення і радіомовлення України, Держ. ком. зв’язку та інформатизації України від 25 листоп. 2002 р. № 327/225. – Режим доступу: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG 7309.html.
11. 10 главных преимуществ краудфандинга по версии Forbes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spb-venchur.ru/news/18887.htm.
12. Б изнес-идея № 4351. Международная краудфандинговая платформа Indiegogo и ее проекты-победители [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1000ideas.ru/?p=31574.
13. Пятковский Ю. Народное финансирование IT-проектов – краудфандинг [Электронный ресурс] / Ю. Пятковский. – Режим доступа: http://www.ukr.net/news/narodnoe_finansirovanie_it_proektov_kraudfanding-20587134-1.html.
14. 16 января в казанском IT-парке прошел семинар «Краудфандинг в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/yarmarkatshcheslaviya.
15. Как будет развиваться краудфандинг в 2013 году? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/the-crowdfunding-industry-in-2013-andbeyond.
16. Что такое краудфандинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crowdsourcing.ru/article/ what_is_the_crowdfunding.
17. И опять краудфандинг: сегодня по-американски [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/143353/.
18. Дунаев А. Краудфандинг (складчины) в Р оссии [Электронный ресурс] : интервью с рук. проекта «С миру по нитке» / А. Дунаев. – Режим доступа: http://habrahabr.ru/post/145763/.
19. Гончарук Н. Краудфандинг, или народное финансирование [Электронный ресурс] / Н. Гончарук. – Режим доступа: http://iee.org.ua/ru/prog_info/22113/.
20. Абдулахіров А. З. Соціальні мережі як інструмент просування кримського туристського продукту та готельно-ресторанних послуг / А. З. Абдулахіров // Економіка, фінанси, право. – 2013. – № 8. – С. 3–6.
21. Социальная сеть [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
22. Социальные сети накрывают мир и Украину [Электронный ресурс] // Корреспондент. – 2012. – 16 марта. – Режим доступа: http://techno.bigmir.net/technology/1517277-Social-nye-seti-nakryvajut-mir-i-Ukrainu.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

03.12.2013