РОЗВ’ЯЗАННЯ КОЛІЗІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Автор

, заступник голови, Харків, Володарського, 46

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

252-259

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

347.998.85

ISSN print

2218-8010

Abstract

Дослідженню дисфункції правового регулювання у сфері розмежування юрисдикції адміністративних судів та господарських щодо вирішення справ про оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України.

Keywords

Адміністративне судочинство, господарське судочинство, недобросовісна конкуренція, оскарження рішень Антимонопольного комітету України.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 252-259

Bibliography

1. Бакалінська О. О. Конкурентне право : навч. посіб. / О. О. Бакалінська. – К., 2009. – 379 с.
2. Пархомчук С. О. Підвідомчість справ про оскарження рішень антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності / С. О. Пархомчук // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 4. – С. 272–276.
3. Оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] / 2006. – № 7. – Режим доступу: http://justinian.com.ua.
4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
5. Конституція України : прийнята на 5-й сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
6. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164 (з подальш. змінами та допов.).
7. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 37. – Ст. 446.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.11.2013