ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

243-252

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:669(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено особливості правового регулювання відносин, що виникають під час здійснення операцій з металобрухтом. Проаналізовано вітчизняне законодавство з цього питання. Виявлено недоліки щодо регулятивного впливу на галузь та запропоновано шляхи вдосконалення нормативної бази для
більш ефективного функціонування галузі чорної та кольорової металургії України.

Keywords

Металургійний комплекс, регулювання обігу металобрухту, операції з металобрухтом.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 243-252

Bibliography

1. Плавшуда К. В. Державне програмування розвитку металургійного розвитку України / К. В. Плавшуда // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Екон. теорія та право / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2013. – № 2 (13). – 344 с.
2. Сисоєва В. П. Забезпечення порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні: організаційно-правові засади / В. П. Сисоєва // Пробл. правознавства та правоохорон. діяльності. – 2012. – № 4. – С. 184–190.
3. Лютіков П. С. Особливості правового регулювання державного контролю в галузі чорної металургії в Україні: аналіз та перспективи реформування / П. С. Лютіков // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. – 2009. – № 2. – С. 72–77.
4. Про металобрухт : Закон України від 5 трав. 1999 р. № 619 XIV (з наступ. змінами та допов.) // Вісн. Верхов. Ради України. – 1999. – № 25. – Ст. 212.
5. Цивільний кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Голос України. – 2003. – 12 берез. (№ 45–46). – Ст. 356.
6. Господарський кодекс України : Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
7. Задихайло Д. В. Визначальні політико-правові чинники економічної стратегії держави / Д. В. Задихайло // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : кол. моногр. / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – 520 с.
8. Пашков В. М. Економічна політика держави на фармацевтичному ринку: проблеми господарсько-правового забезпечення / В. М. Пашков // Галузева економічна політика держави: проблеми правового забезпечення : кол. моногр. / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – 520 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

25.11.2013