РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВІДНОВЛЕННІ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Ірпінь, вул. Університетська, 31,

В рубрицi

Економічна теорія права;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

121-129

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.542

ISSN print

2411-5584

Abstract

Проаналізовано нормативні акти, де закріплено державні гарантії відновлення заощаджень громадян України. Досліджено розвиток законодавства в цьому напрямі та запропоновано шляхи відновлення довіри населення до банківської системи через застосування можливостей, закладених у праві.

Keywords

Заощадження населення, банківська система, доходи населення.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 121-129

Bibliography

1. Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху : Указ Президента від 24.11.1994 р. № 698 // Уряд. кур’єр. – 1994. – 29 листоп. (№ 184).
2. Про державні гарантії відновлення заощаджень громадянам України : Закон України від 21.11.1996 р. № 537/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. − 1997. − № 8. − Ст. 60.
3. Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» : Закон України від 17.01.1997 р. № 8/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. − 1997. − № 8. − Ст. 61.
4. Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» : Закон України від 24.03.1998 р. № 201/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. − 1998. − № 35. − Ст. 240.
5. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 28.12.2007 р. № 107-VI // Відом. Верхов. Ради України. − 2008. − № 5–6, 7–8. − Ст. 78.
6. Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, та облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов’язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР : Постанова КМУ від 09.01.2008 р. № 1 // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 2. – Ст. 19.
7. Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» від 07.06.2012 р. № 4912-VI // Офіц. вісн. України. − 2012. − № 50. − Ст. 1956.
8. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про державну політику щодо проблеми повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян». − К. : Парлам. вид-во, 2011. − 38 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

20.11.2013