ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

205-214

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено господарсько-правову кваліфікацію таких понять, як «інноваційний продукт» та «інноваційна продукція». Розглянуто розвиток організаційних форм та ефективність упровадження інноваційної продукції в сучасних умовах господарювання.

Keywords

Інноваційна діяльність, інноваційна продукція, інноваційний продукт, технології.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 205-214

Bibliography

1. Бутнік-Сіверський О. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуал. капітал. – 2003. – № 5. – С. 3–12.
2. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення : колект. моногр. / за наук. ред. Д. В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013. – 536 с.
3. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. – Х. : Право, 2012. – 696 с.
4. Москалюк Н. Б. Актуальні питання правового режиму обігу інноваційної продукції, що містить генетично модифіковані продукти / Н. Б. Москалюк // Актуал. питання інновац. розвитку. – 2012. – № 3. – С. 48–59.
5. Гончарова Н. П. Концептуальный подход к инновационному развитию промышленности / Н. П. Гончарова // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. / голов. ред. О. П. Степанов. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. 7. – С. 113–121.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.11.2013