ДОСВІД ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

188-197

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.14:67.08

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено Директиви ЄС щодо поводження з відходами порівняно із законодавством України. Зроблено висновки щодо досягнення відповідного соціально-економічного ефекту при належному використанні відходів.

Keywords

Державна політика у сфері поводження з відходами, класифікація відходів, паспортизація відходів.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 188-197

Bibliography

1. Задихайло Д. В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія / Д. В. Задихайло. – Х. : Юрайт, 2012. – 456 с.
2. Знаменский Г. Л. Новое хозяйственное право / Г. Л . Знаменский // Избр. тр. – Киев : Юринком Интер, 2012. – 488 с.
3. Хозяйственное право / В. К. Мамутов, Г. Л . Знаменский, В. В. Хахулин и др.; под ред. В. К. Мамутова. – Киев : Юринком Интер, 2002. – 912 с.
4. Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води : навч. посіб. / за ред. В. К. Хільчевського. – К. : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2007. – 152 с.
5. Микієвич М. М. Європейське право навколишнього середовища : навч. посіб. / М. М. Микієвич, Н. І . Андрусевич, Т. О. Будякова. – Львів, 2004. – 256 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

15.11.2013