ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЛІТАКОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

179-187

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.12:629.7

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено проблему запровадження спеціального правового режиму господарювання в літакобудівній галузі в Україні та змістовного наповнення його механізму. Розглянуто напрями вдосконалення вітчизняного законодавства в цій сфері.

Keywords

Літакобудування, спеціальний режим господарювання, господарсько-правові засоби.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 179-187

Bibliography

1. Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л. В. Таран. – Харьков : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2004. – 256 с.
2. Зельдіна О. Р. Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / О. Р. Зельдіна. – Донецьк, 2007. – 35 с.
3. Ківа Д. Треба підтримувати й захищати свого виробника, як це роблять інші країни світу [Електронний ресурс] / Д. Ківа. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/dmitro-kiva-treba-pidtrimuvati-j-zahishati-svogo-v/p/.
4. Господарський кодекс України : станом на 16 січ. 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
5. Битяк О. Ю. Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України : монографія / О. Ю. Битяк. – Х. : ФІ НН, 2011. – 168 с.
6. Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва : Постанова Каб. Міністрів України від 12.09.2011 № 1130 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 86. – Ст. 3139.
7. Про розвиток літакобудівної промисловості : Закон України від 12.07.2001 № 2660-III // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 32. – Ст. 1456.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

14.11.2013