ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Полтава, Першотравневий, 5

В рубрицi

Право;

Signed print

20.12.2013

Issues number

2014 - № 1 (16)

Page

170-179

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

342.1

ISSN print

2218-8010

Abstract

Розглянуто деякі теоретичні аспекти конституційно-правового забезпечення діяльності держави в економічній сфері. Такими аспектами є проблема чіткого визначення та правового закріплення функцій держави в економічній сфері та їх розподілу між органами публічної влади, а також проблема визначення економічної системи як об’єкта конституційно-правового регулювання функціонального впливу держави.

Keywords

Конституційно-правове регулювання, компетенція органів держави, функції органів держави, економічна система.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

1 170-179

Bibliography

1. Скрипнюк В. М. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти : монографія / В. М. Скрипнюк. – К. : Логос, 2010. – 504 с.
2. Совгиря О. В. Структура конституційно-правового статусу Кабінету Міністрів України: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Совгиря // Вісн. Вищ. ради юстиції. – 2012. – № 4 (12). – С. 105–114.
3. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / редкол.: В. Б. Авер’янов та ін. – К. : Юрид. думка, 2007. – 261 с.
4. Голосніченко І. Конституційні засади визначення повноважень органів виконавчої влади та їх вплив на реформування чинного законодавства / І. Голосніченко, Д. Голосніченко // Вибори та демократія. – 2006. – № 2 (8). – С. 37.
5. Дахова І. І. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Дахова Ірина Іванівна. – Х., 2006.
6. Совгиря О. В. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України: конституційно-правовий аспект / О. В. Совгиря // Вісн. Вищ. ради юстиції. – 2011. – № 4 (8). – С. 162.
7. Концепція адміністративної реформи в Україні № 810/98 від 22 липня 1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – 11 черв. (№ 21). – Ст. 32.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

13.11.2013