СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор

, кандидат економічних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Економічна теорія;

Signed print

28.10.2013

Issues number

2013 - № 4 (15)

Page

84-97

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

330.1:347.77/.78

ISSN print

2218-8010

Abstract

З позицій концепції національної економічної безпеки проаналізовано сучасні проблеми розвитку сфери інтелектуальної власності (ІВ). На прикладі патентної системи показано суперечності впливу системи прав ІВ на соціально-економічний розвиток країн і суспільства в цілому. Акцентовано, що ефективні умови розвитку сфери ІВ визначаються не тільки системою
прав ІВ. Представлено напрями узгодження інтересів учасників ринку ІВ на сучасному етапі його розвитку.

Keywords

Інтелектуальна власність, інституційні умови, трансформація, друга економічна революція, мотивація.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 84-97

Bibliography

1. Кинселла Стефан. Против интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Стефан Кинселла. — Режим доступа: www.globallib.ru/read.php?id=262872.
2. Манжура О. В. Інтелектуальна власність як чинник економіки знань : монографія / О. В. Манжура. — Полтава : ТОВ НВП «Укрпромторгсервис», 2011. — 179 с.
3. Федулова Л. І. Економіка знань : підручник / Л. І. Федулова ; НАНУ, Ін-т екон. та прогнозування. — К., 2009. — 600 с.
4. Сивоконь П. Конец прогресса / П. Сивоконь // Инвестгазета. — 2012. — № 35. — С. 32–37.
5. Карпов А. Инжиниринговая платформа для трансфера технологий / А. Карпов // Вопр. экономики. — 2012. — № 7. — С. 47–65.
6. Інтелектуальна власність: новий світ прав і відрахувань // Інтелект. власність. — 2012. — № 9. — С. 64–68.
7. Єгоров І. Негативні аспекти процесу патентування: аналіз закордонного досвіду [Електронний ресурс] / І. Єгоров, В. Чехун // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка.—2012. — № 137—С. 4–8. — Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua.
8. Государская И. Право на войну / И. Государская // Эксперт (Украина). — 2013. — № 15(388).
9. Андрощук Г. Збитки від дій патентних тролів (на прикладі економіки США) / Г. Андрощук // Наук.-техн. інформація. — 2013. — № 1. — С. 17–21.
10. 2000. — 2013. — № 1–2 (637). — С. А1.
11. Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку / Г. Андрощук // Теорія і практика інтелект. власності. — 2010. — № 4. — С. 36–53.
12. Мануков С. Патентные войны / С. Мануков // Эксперт (Россия). — 2010. — № 42.
13. Абдуліна І. Про патентних тролів / І. Абдуліна // Інтелект. власність. — 2012. —№ 8. — С. 15–19.
14. Леонтьев А. Борьба с пиратством как инструмент эксплуатации глобальной периферии / А. Леонтьев // 2000. — 2013. — № 31(663). — С. F2.
15. Контракти. — 2012. — № 34. — С. 11–12.
16. Скоробогатов А. «Особый путь» России и стимулирование инновационной активности / А. Скоробогатов // Вопр. экономики. — 2009. — № 2. — С. 119–130.
17. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. — К. : Знання, 2008. — 687 с.
18. Тарасов Д. Концепція FRAND — пошук балансу інтересів правовласників та користувачів / Д. Тарасов // Інтелект. власність. — 2012. — № 9. — С. 41–44.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

09.10.2013