ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор

, кандидат юридичних наук, асистент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

28.10.2013

Issues number

2013 - № 4 (15)

Page

281-291

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

343.8

ISSN print

2218-8010

Abstract

Проаналізовано окремі норми Кримінально-виконавчого кодексу України, на підставі чого надано пропозиції щодо можливих шляхів подальшого вдосконалення його положень. Аргументовано необхідність внесення змін до ч. 1 ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу. Запропоновано нову редакцію ст. 51 зазначеного акта з метою вдосконалення правового регулювання виконання покарання у виді арешту.

Keywords

Правовий статус засуджених, право на інформацію, режим, виконання покарання у виді арешту.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 281-291

Bibliography

1. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України : наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2013 р. № 460/5 // Офіц. вісн. України. — 2013. — № 25. — С. 853.
2. Постановление МПА государств — участников СНГ от 2 нояб. 1996 г. № 8/7, г. Санкт-Петербург : О модельном уголовно-исполнительном кодексе для государств — участников СНГ [Электронный ресурс] : // БУСЕЛ : информ. портал. — Режим доступа: http://www.busel.org/texts/cat9up/id5vwacuy.htm. — Загл. с экрана.
3. Уголовно-исполнительные кодексы / под ред. А. Букалова. — Донецк : Донец. мемориал, 2004. — 420 с.
4. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. № 275 // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 52, т. 2. — Ст. 2898.
5. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. А. И. Зубкова. — 3-е изд., перераб. — М. : НОРМА, 2007. — 496 с.
6. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку : постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1155 // Офіц. вісн. України. — 2002. — № 34. — Ст. 1586.
7. Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. А. Х. Степанюка. — Вид. 2-ге, допов. і переробл. — Х. : Одіссей, 2008. — 560 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

01.10.2013