ТЕХНОЛОГІЇ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор

, аспірант, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

28.10.2013

Issues number

2013 - № 4 (15)

Page

253-263

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:669(477)

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено основні технології виробництва металу та сталі в Україні. Визначено їх характерні ознаки, економіко-організаційні особливості їх функціонування та розвитку за сучасних умов. Окрему увагу приділено інноваційним технологіям видобутку металу та сталі як на території України, так і на світовому рівні. Обґрунтовано необхідність їх застосування в сучасному металургійному виробництві та необхідність законодавчого стимулювання їх впровадження. Доведено необхідність формування системи законодавчих
засобів технологічного розвитку металургійного виробництва.

Keywords

Технології виробництва, інноваційні технології, металургійне виробництво, екологічні проблеми, законодавче забезпечення інноваційної діяльності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 253-263

Bibliography

1. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферту технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V// Відом. Верхов. Ради України. — 2006. — № 45.
2. Водний кодекс України : затв. Законом України від 06.06.2005р. № 213/95 ВР // Офіц. вісн. України. — 1995. — № 24.
3. Про охорону навколишнього середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII // Відом. Верхов. Ради України. — 1991. — № 41.
4. Про відходи : Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР // Офіц. вісн. України. — 1998. — № 36–37.
5. Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18.01.2001 № 2245-III // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 15.
6. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 50.
7. Про екологічну експертизу : Закон України від 09.02.1995 № 45/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. — 1995. — № 8.
8. Господарський кодекс України : затв. Законом України від 09.06.2003 р. № 436-IV // Офіц. вісн. України. — 2003. — № 18.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

26.09.2013