ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

28.10.2013

Issues number

2013 - № 4 (15)

Page

229-238

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено механізми інноваційної політики держави, елементи інноваційної інфраструктури. Обґрунтовано та законодавчо визначено напрями інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможної продукції та елементи господарсько-правової політики держави щодо розвитку інноваційних виробництв.

Keywords

Інноваційна діяльність, інноваційна продукція, інноваційні виробництва, інноваційна активність підприємств.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

4 229-238

Bibliography

1. Яремко Л. А. Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку економіки / Л. А. Яременко // Актуал. проблеми економіки. — 2006. — № 8. — С. 23–32.
2. Нежиборець В. І. Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможної економіки / В. І. Нежиборець // Теорія і практика інтелектуал. власності. — 2009. — № 5. — С. 48–54.
3. Гончарова Н. П. Теоретико-методические аспекты формирования инновационной политики / Н. П. Гончарова // Актуал. проблеми економіки. — 2008. — № 4. — С. 62–72.
4. Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності / Ю. Каракай // Економіка України. — 2007. — № 3. — С.14–21.
5. Інформаційно-аналітичні матеріали Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/2010-09-09-12-22-00/2010-09-09-12-25-43/235-2010-12-07-11-34-29. Перевірено: 14.07.2013 р.
6. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. — Т. 3 : Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний варіант (проект від 19.10.2011) / за ред. Джорджа Строгілопулоса, Гудруна Румпфа. — К. : Фенікс, 2011. — 76 с.
7. Черебкус Д. Системні підходи до державного регулювання інноваційного розвитку України в умовах глобалізації / Д. Черебкус // Економіст. — 2007. — № 9. — С. 4–6.
8. Щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України : аналітична записка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1069/ Перевірено: 14.07.2013 р.
9. Давидюк О. М. Господарсько-правове регулювання обігу технологій в Україні: перспективи доопрацювання / О. М. Давидюк // Вісн. Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Серія: Екон. теорія та право. — 2010. — № 1. — С. 150–158.
10. Клюєв А. Тільки переведення економіки на інноваційний режим є гарантією сталого розвитку держави / А. Клюєв // Уряд. кур’єр. — 2004. — 28 квіт.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.09.2013