ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНА ДІЯЛЬНІСТЬ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

150-160

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.2:615.12

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено специфіку договірно-правового регулювання відносин на фармацевтичному ринку України за участю аптечних закладів, предметом яких є лікарські засоби.

Keywords

Аптечна діяльність, лікарські засоби, господарський договір, зміст господарського договору при здійсненні аптечної діяльності.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 150-160

Bibliography

1. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): монографія / О. А. Біляневич. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.
2. Герасименко О. О. Забезпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. О. Герасименко. — Донецьк, 2004. — 20 с.
3. Мілаш В. С. Господарське право: курс лекцій: у 2 ч. / В. С. Мілаш. — Х.: Право, 2008. — Ч. 1. — 496 с.
4. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права: монографія / В. С. Щербина. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 264 с.
5. Господарське право: навч. посібник / за ред. Л.А. Жук, І.Л. Жук. — К. : Кондор, 2003. — 200 с.
6. Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст) / В. М. Пашков. — К. : МОРІОН, 2009. — 448 с.
7. Пашков В. М. Напрямки оптимізації господарсько-правового забезпечення суспільних відносин у галузі охорони здоров’я / В. М. Пашков. — К. : МОРІОН, 2006. — 360 с.
8. Брагинский М. И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказания услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М. : Статут, 2002. — 1038 с.
9. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладення: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.2004 / О. А. Біляневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999. — 180 с.
10. Борисова В. И. Правовые основы предпринимательской деятельности / В. И. Борисова. — Харьков : Интеграл, 1998. — 177 с.
11. Підприємницьке право: підручник / за ред. О.В. Старцева. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Істина, 2005. — 600 с.
12. Мілаш В. С. Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: монографія / В. С. Мілаш. — Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. — 440 с.
13. Брагинский М. И. Договорное право. Книга первая: Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. — М.: Статут, 2001. — 842 с.
14. Пашков В. Окремі правові питання щодо здійснення підприємницької діяльності з реалізації лікарських засобів / В. Пашков // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 2. — С. 21–22.
15. Олюха В. Публічний договір на сучасному етапі в Україні / В. Олюха // Право України. — 2000. — № 9. — С. 104–107.
16. Ханик-Посполітак Р. Деякі аспекти захисту прав споживачів в Європейському Союзі / Р. Ханик-Посполітак // Підприємництво, госп-во і право. — 2002. — № 4. — С. 34–37.
17. Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин / В. Мілаш // Підприємництво, госп-во і право. — 2007. — № 5 (137). — С. 36–40.
18. Вінник О. М. Господарське право: курс лекцій / О. М. Вінник. — К. : Атіка, 2004. — 624 с.
19. Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів / В. М. Пашков. — К. : МОРІОН, 2004. — 160 с.
20. Смотров О. І. Договір щодо оплатного надання медичних послуг: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. І. Смотров. — Х., 2003. — 20 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

23.04.2013