ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

Автор

, кандидат юридичних наук, доцент, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

134-141

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.7:621.8.03

ISSN print

2218-8010

Abstract

Присвячено дослідженню природи поняття «енергія», історичного розвитку її змісту в різних сферах наукових знань. Розглянуто загальні питання термінології та змісту у сфері альтернативної енергетики в міжнародних актах та національному законодавстві.

Keywords

Енергія, енергетичний ресурс, об’єкт енергетики, альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії, директиви ЄС у сфері альтернативної енергетики.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 134-141

Bibliography

1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. / перевод ; вступ. статья и прим. И. Д.Рожанский / Аристотель. — М.: Дума, 1981. — Т. 3. — 613 с.
2. Свирков С. А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота энергии / С. А. Свирков. — М.: Статут, 2013. — 479 с.
3. Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010, Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ecostandart.com.ua/klassifi katory.html
4. Гримм Д. Д. К учению об объектах прав / Д. Д. Гримм // Вестн. гражд. права. — 2007. — № 1. — С. 197-239.
5. Білоцький С. Д. Теоретичні проблеми міжнародно-правового регулювання альтернативної енергетики / С. Д. Білоцький // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві: зб. матер. Міжнар. наук. конф. «Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці», 25 квіт. 2012 р., Київ. ун-т ім. Т. Шевченка / ред. О. В. Задорожній; В. І. Олещенко. — К. : Фенікс, 2012. — 297 с.
6. Council Regulation (EEC) 2039/82 of 19 July 1982 amending Regulation (EEC) 726/79 as regards the granting of fi nancial support for projects to exploit alternative energy sources // Offi cial Journal. — L 219. — 28/07/1982. — P. 9.
7. Статут Міжнародного агенства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) // http://www.irena.org/ documents/uploadDocuments/Statute/Statute_ RU.pdf)
8. Вершинин А. П. Энергетическое право / А. П. Вершинин. — СПб. : СПбГУ, Изд-во юрид. ф-та, 2007. — 248 с.

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

19.04.2013