ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЙОВИХ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

Автор

, здобувач, Харків, Пушкінська, 77

В рубрицi

Право;

Signed print

24.05.2013

Issues number

2013 - № 3 (14)

Page

125-133

Type of articles

Наукова стаття

Code UDK

346.543

ISSN print

2218-8010

Abstract

Досліджено аспекти господарсько-правового забезпечення діяльності пайових венчурних інвестиційних фондів (ПВІФ). Висвітлено особливості створення ПВІФ, формування активів та господарсько-правові принципи взаємодії з компанією з управління активами. Розглянуто господарсько-правові передумови економічної привабливості ПВІФ як одного з найефективніших механізмів інвестування.

Keywords

Інститут спільного інвестування, пайовий інвестиційний фонд, венчурний фонд, компанія з управління активами.

Рецензент

Зовнішній рецензент

Article in PDF

3 125-133

Bibliography

1. Господарське право: підруч. / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. — Х.: Право, 2012. — С.21-29.
2. Змієнко М.О. Інститути спільного інвестування: сутність, сучасний стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / М.О. Змієнко // Економ. вісн. НТУУ «КПІ».– Режим доступу: http://economy.kpi.ua/ ru/node/267
3. Науменкова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.В. Науменкова, С. В. Міщенко. — К.: Знання, 2010. — Розд. 9
4. Науменкова С. В. Особивості діяльності зі спільного інвестування в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Науменкова, П. П. Перконос // Економіка. Пробл. економ. становлення. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/vapsv/2011_1/St_21.pdf
5. Основні напрями розвитку фондового ринку України на 2001-2005 року : схвал. Указом Президента України від 26.03.2001 року № 198/2001. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/2001]
6. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: монографія / А.А. Пересада. — К.: Лібра, 2002. — С. 32-33. — 170 с.
7. Портфельне інвестування: навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 175-220.
8. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) [Електронний ресурс] : Закон України від 15.03.2001 № 2299-ІІІ. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2299-14
9. Слободян О. А. Венчурний інвестиційний фонд як особливий правовий механізм управління майном [Електронний ресурс] / О. А. Слободян // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — Режим доступу: http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document;jsessionid=141D49002B 097E2B1A36D7A898C22C08?id=56836
10. Слободян О. А. Історико-правові аспекти розвитку пайових інвестиційних фондів [Електронний ресурс] / О. А. Слободян // Право та управління. — 2011. — № 3. Режим доступу: http://salex-lcc.com.ua/ index.php/pres-tsentr/about-yjsg

Code DOI

Цей запис також доступний на: Англійська, Російська

18.04.2013